WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


"Det store hamskiftet" - nye slekter i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
"Det store hamskiftet" - nye slekter i Strinda
"Det store hamskiftet" - nye slekter i Strinda
Årbok for
Strinda historielag
2020
Sidetall 21
Forfatter Øivind Stenvik
Overskrift "Det store hamskiftet" - nye slekter i Strinda
3 stikkord Slekter
Hamskiftet
Strinda

Øyvind Stenviks artikkel "Det store hamskiftet" - nye slekter i Strinda, er en beretning om folk som i siste halvdel av 1800-tallet bosatte seg i Strinda. Personer fra forfatterens familiehistorie illustrerer samfunnsendringen som fant sted i Norge fra 1850-tallet og inn i de første tiårene av 1900-tallet. Som mange andre bynære bygdesamfunn gjennomgikk Strinda i disse årene en dyptgripende omstilling som følge av befolkningsvekst, ny teknologi, industriell utvikling og samfunnsmessige endringer. Artikkelen følger denne prosessen slik den artet seg for arbeidsfolk som kom til Strinda for å finne arbeid i årene da det forfatteren Inge Krokann kalte «det store hamskiftet» fant sted.

Artikkelen er på 24 sider og viser 12 bilder

Årboka kan du bestille her