WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Årsvekst, avlinger, kornmagasiner

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Fogden brukte utpå høsten å sende melding til stiftet om årets avling. Disse rapportene starter i 1774. I 1784 ble det uår. I 1797 foreslår fogden at hver mann måtte legge opp tilstrekkelig såkorn for kommende år og lagre på stabburene sine. Reglene ble vedtatt av gårdbrukerne i Strinda 29.7.1805. Hver mann skulle innrede en binge med 2 rom i eget stabbur, og i denne avsette korn for ett års forbruk samt såkorn av bygg og havre. Det skulle settes merker i bingen og skoleholderen skulle føre kontroll. Dette ble Strinda kornmagasin.

Det var også et kornmagasin på Kristiansten festning - Trondhjems Festnings Magasin.

1812 er det kjente uåret da korn og poteter frøs bort over hele landet, men situasjonen i Strinda var noe bedre enn i landet for øvrig. Folk måtte bruke bark. I 1813 ble det foretatt en undersøkelse av furuskogen om denne var varig skadet av avbarking, men tilstanden var bra.

I 1836 var det på nytt nødstilstand da kornhøsten slo feil, men nå var Sør-Trøndelag Landbruksselskap opprettet og lederen Henrik August Angell skaffet tilveie såhavre fra Skottland og Sverige. Året etter var Formannskapsloven vedtatt og kommunen overtok disponeringen av kornmagasinet.

I 1843 ble Strinda kornmagasin avviklet ved auksjon og Strindens Sparebank fikk 560 spesidaler som startkapital.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker