WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Åsheim barneskole

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Åsheim skole)
Hopp til navigering Hopp til søk
Åsheim gamle skole lå ved Søbstad
Åsheim gamle skole lå ved veikrysset på Søbstad
Åsheim barneskole 1921 med lærer Jon Skogstad

Åsheim barneskole, Myrstadvegen 1, barneskole. Skolekretsen ble grunnlagt 1885 som én av Leinstrands to (tidl. fire) skolekretser. Den

holdt da til ved Søbstad – omtrent hvor Kongsvegen krysser Saupstadringen - i en tidligere skolebygning på 11 X 11 alen som hadde blitt flyttet fra et sted ved gården Moe som hadde rommet 1. krets (Lauglo, Sundet, Lerfald, Ringvold, Leinum, Busklein og Moe) fra 1867. Denne lille bygningen ble også tilbygd 1904.

I 1914 ble det bygd ny skolebygning med fire klasserom. Denne ble søkt revet i 1972. Åsheim krets som bl.a omfattet Heimdalsområdet kom til å bli svært barnerikt, og fikk lenge før krigen 7-delt skole.

Heimdal historielag forteller:

En gammel hovedvei gikk over gårdsplassen på gamle Åsheim skole. Her hadde Kongeveien gått siden 1772, og hit opp til Søbstad

kom skolen i 1885. Da ble skolestua på Mo flyttet hit, mens nerbygda fikk ny skolestue på Nypan. I nordbygda klarte man seg med den gamle tømmerbygningen til 1904, da det ble reist et påbygg på tvers. Denne to-fløya bygningen ligger til venstre for veien på bildet. I 1914 ble Åsheim skole betydelig utvidet, med en ny skolebygning på østsida av veien. Her var det innredet fire store klasserom, og utenfor ble det reist uthus med utedo og vedbod. Åsheim ble på denne tida omgjort fra firedelt i sjudelt skole, dette i samsvar med folkeveksten i Leinstrands del av Heimdals-området. Da dette bildet ble tatt, 8. juli 1952, var det skoleferie og stille på Åsheim. Men ellers var skolen "sprengt", og nybygg ble diskutert på denne tida. Med dårlige tomteforhold til et nytt skolebygg

her ved Søbstad, ble det kort etter bestemt at Åsheim skole skulle flyttes til Ustmyra, der første byggetrinn sto ferdig i 1955.

De eldste delene av dagens skoleanlegg ble oppført i to byggetrinn i perioden 1955-58 (ark. Torleiv Vold), men det synes som om tegningene allerede var ferdige i 1951-53. Nordfløyen som ligger langs Ringvålveien, skal være fra det første byggetrinnet, mens Østfløyen langs Myrstadveien er fra byggetrinn to. Begge fløyene er tidstypiske skolebygninger fra 1950-tallet tradisjonalistiske stil: pussete murbygninger i to etasjer med slakt saltak og oppdelte vinduer med sprosser – og enkelte mer forseggjorte deler som f.eks inngangspartiene. Østfl øyen har dessverre fått nye, lite kledelige vinduer, mens nordfl øyen har bevart en del av sine gamle. Et tredje trinn – Vestfløyen - kom i 1971 (samme ark.) og inneholder et mellombygg i én etasje og et 2-etasjes bygg med åtte klasserom i en enkel 1960-tallsstil. To paviljonger av enkelt slag ble dessuten i perioden 1975-79 oppført sør og vest for Vestfløyen.

Skolen ble rehabilitert i 1997 under ledelse av ark. Tore Viger og fikk i den anledning et par - kanskje litt funkisinspirerte – runde fløyer med flatt tak og kledt med trepanel, langs fasaden mot Ringvålveien. Dessuten kom et tilbygg i det indre hjørnet mellom de to eldste fløyene. Dette ble beskrevet som en ”kompaktløsning” og bygde bl.a på at en skulle benytte seg av faktisk eksisterende installasjoner.

På skolegården er bronsestatuen ”Rytmelek” av Astrid Dahlsveen fra 1983, bekostet av Kaare Romulslis legat og Kulturfondet.

Åsheim Ungdomsskole ligger i Myrstadvegen 3.


Se også

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Byantikvarens notat