WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Øyvin Lange

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Øivin Lange
Øivin Sven Rosenlund Lange (20.4.1893 i Hemnesberget- 16.11.1942 i Oslo) var sønn av distriktslege Severin Martin Lange og Emma Rosenlund. Gift 16. april 1919 med Aase Helene Alstad (8.7.1893 - 4.10.1972 i Oslo), datter av August Alstad og hustru Ovedie. Barn: Svein Severin Lange (17.11.1919 - 5.8.2003).

Øivin Lange tok eksamen artium i Skien 1911. Krigsskolens 1. avdeling 1911-12. Immatrikulert universitetet 1911. Eksamen filosofi 1912. Immatrikulert ved NTH 1915, uteksaminert 1921 på Kjemiavdelingen.

Øivin Lange var formann i styret i Studentersamfundet i Trondhjem våren og høsten 1918, samt våren 1925. Redaktør av Under Dusken høsten 1916 samt 1917. Høires sekretær i Trøndelagsfylkene 1921-25, redaktør Aalesunds Avis 1925-29, redaktør Teknisk Ukeblad 1931-38 og i 1941. Generalkonsul for Honduras fra 1936.

I 1931 overtok Øyvin Lange som redaktør i TU. I løpet av sin redaktørperiode i Teknisk Ukeblad skrev han 350 redaksjonelle ledere, ofte kontroversielle. I et brev til sitt styre skrev han: "Bør overhodet et blad være redigert slik at det ikke egger til kritikk og motsigelse?" Det fantes utvilsomt de som synes det var morsomt med Langes eggende tone. Det betenkelige var imidlertid at Langes meninger utad kunne komme til å fremstå som eierforeningens standpunkter. I begynnelsen av 1938 måtte Lange søke avskjed etter en lengre tids sykepermisjon.

Etter et mellomspill som strakte seg over 37 nummer, hvor professor Jens Bache-Wiig vikarierte, overtok Arne Solem som redaktør i 1939.

Den 18. Juni 1941 ble Øyvin Lange satt inn som nazistisk kommisær for Den Norske Ingeniørforening, og NIFs representanter i Bladstyret ble skiftet ut. Den Polytekniske Forening trakk da tilbake sine representanter og meddelte at foreningen ikke ønsket å ha noe med bladets redaksjon og drift å gjøre.

Redaktør Solem ble bedt om å ta diktat i forbindelse med en redegjørelse for situasjonen på lederplass. Solem valgte å fratre sin stilling den 5. Juli 1941. Okkupasjonsmakten innsatte Øyvin Lange også som kommisær for TU. Lange fikk det imidlertid ikke lett og ble oppsagt allerede 9. september 1941.

Se også

Kilde

  • 1. Bjørn Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955.
  • 2. Harald Ramm Rønneberg. Studenter i Den Gamle Stad. Teknisk Ukeblads forlag 1960
  • 3. Georg Brochmann. Vi fra NTH. De første 10 kull 1910-1919