WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

1600-årenes Trondhjem

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Trondhjems bebyggelse 1590
Hospitalsstiftelsens indre løkke 1639
Domkirkesognets annet kvarter
Byens tredje kvarter
Byens fjerde kvarter

Ved brannen den 8. mai 1598 brente mye av Trondhjem ned.

Vår Frue Santa Marie kirke brente av med all byen foruten Domkirken, Kongsgården, tre kannikerresidenser og nogen ringe huser, dvs. hele bebyggelsen unntatt strøket oppe ved Domkirken

Kong Christian IV aksepterte søknaden om å opprette brandgater, og dette førte til byggingen av Nedre Almenning, Øvre Almenning og Bredgate (Apotekerveita) som hadde en bredde på 14 favn eller 42 alen for de to første, og 8 favner eller 24 alen for den siste.

Boka Trondhjem før Cicignon gir en oversikt over gater og gårder i Trondheim før Cicignons regulering fra 1681. Ved denne regulering forsvant det gamle middelalderske Trondheim. Det var generalmajor Johan Caspar de Cicignon og generalkvartemester Anthony Coucheron som gjennomførte reguleringen

Gatene var før 1881 delt opp i Langgater i Trondhjem og Tverrgater i Trondhjem. Boka gir videre en beskrivelse av Middelalderbyen Trondhjem, Kannikerresidensene, Det gamle Torg og 1600-årenes Trondhjem.

Når det gjelder gårdene er disse beskrevet under hhv Domkirkesognets første kvarter, Domkirkesognets annet kvarter, Vår Frue sogns tredje kvarter, samt Vår Frue sogns fjerde kvarter.

Se også

Kilde

  • Henry Berg. Trondheim før Cicignon. Gater og gårder før reguleringen 1681. Utgitt 1951.