WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


25 år med Strinda historielag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Strinda historielag ble opprettet 9. mai 1996. Gjennom 25 år har vi fungert som et historielag med regelmessige utflukter, medlemsmøter, bedriftsbesøk etc. Vår årbok Strinda den gang da har vært utgitt siden 2001. Vi har siden 2008 hatt egen hjemmeside, og vi har opprettet et eget leksikon WikiStrinda. I 2021 har vi også fått en egen slektsbase for Trondheimsområdet opprettet.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Et historielags virksomhet er gjerne mangesidig, og hendelsene går ofte langt tilbake i tid.

Her skal vi imidlertid forsøke å oppsummerte hva vi faktisk har foretatt oss i de siste 25 år:


Årboka Strinda den gang da:

 • 23 utgivelser siden 1996. Herav ligger alle tom 2019 ute på nettet digitalisert av Nasjonalbiblioteket
 • I alt xx artikler i årbøkene t.o.m. 2020
 • yy forfattere har bidratt med artikler
 • uu artikler har innhold knyttet til de siste 25 år


WikiStrinda - vårt lekskon

 • ff artikler i leksikonet
 • gg Antall sider
 • tt bilder i leksikonet

813 Antall artikler som omhandler perioden 1996-2021

Styremedlemmer

 • I zz personer har vært medlemmer av styret siden oppstarten, varamedlemmer inkludert.
 • Det har vært nn årsmøtevalgte ledere i avdelingen;

Æresmedlemmer

 • I alt mm æresmedlemskap er opprettet:

Komiteer og utvalg

 • Valgkomiteen har siden oppstarten hatt vv medlemmer
  • I jubileumsåret sitter disse i komiteen:
 • Årbokkomiteen har siden opprettelsen hat bb medlemmer
  • I jubileumsåret sitter disse i komiteen

Boksalgskomiteen

 • Komiteen formelt opprettet i 2020, har virket i mange år før dette
  • Komiteens medlemmer i jubileumsåret:


Arrangementskomiteen

 • Komiteen ble opprettet formelt i 2021
  • I jubileumsåret sitter disse i komiteen


Nærmere om artikler i WikiStrinda knyttet til årene 1996-2021:

 • Hendelser i 1996 - 26 stk
 • Hendelser i 1997 - 41 stk
 • Hendelser i 1998 - 17 stk
 • Hendelser i 1999 - 23 stk
 • Hendelser i 2000 - 20 stk
 • Hendelser i 2001 - 24 stk
 • Hendelser i 2002 - 28 stk
 • Hendelser i 2003 - 31 stk
 • Hendelser i 2004 - 23 stk
 • Hendelser i 2005 - 25 stk
 • Hendelser i 2006 - 22 stk
 • Hendelser i 2007 - 27 stk
 • Hendelser i 2008 - 33 stk
 • Hendelser i 2009 - 18 stk
 • Hendelser i 2010 - 40 stk
 • Hendelser i 2011 - 26 stk
 • Hendelser i 2012 - 55 stk
 • Hendelser i 2013 - 51 stk
 • Hendelser i 2014 - 68 stk
 • Hendelser i 2015 - 41 stk
 • Hendelser i 2016 - 34 stk
 • Hendelser i 2017 - 36 stk
 • Hendelser i 2018 - 33 stk
 • Hendelser i 2019 - 61 stk
 • Hendelser i 2020 - 54 stk
 • Hendelser i 2021 - 6+ stk

Artikler i årboka om Strinda i årene 1996-2020:

 • 2001: Totalt artikler 14- herav 7 om årene 1996-2020
 • 2002: Totalt artikler 10- herav 2 om årene 1996-2020
 • 2003: Totalt artikler 10- herav 2 om årene 1996-2020
 • 2004: Totalt artikler 16- herav 1 om årene 1996-2020
 • 2005: Totalt artikler 13- herav 2 om årene 1996-2020
 • 2006: Totalt artikler 10- herav 3 om årene 1996-2020
 • 2007: Totalt artikler 16- herav 6 om årene 1996-2020
 • 2008: Totalt artikler 10- herav 4 om årene 1996-2020
 • 2009: Totalt artikler 11- herav 4 om årene 1996-2020
 • 2010: Totalt artikler 16- herav 3 om årene 1996-2020
 • 2011: Totalt artikler 11- herav 5 om årene 1996-2020
 • 2012: Totalt artikler 9- herav 2 om årene 1996-2020
 • 2013: Totalt artikler 10- herav 2 om årene 1996-2020
 • 2014: Totalt artikler 10- herav 1 om årene 1996-2020
 • 2015: Totalt artikler 9- herav 3 om årene 1996-2020
 • 2016: Totalt artikler herav 3 om årene 1996-2020
 • 2017: Totalt artikler herav 1 om årene 1996-2020
 • 2018: Totalt artikler herav 0 om årene 1996-2020
 • 2019: Totalt artikler herav 5 om årene 1996-2020
 • 2020: Totalt artikler herav 4 om årene 1996-2020
 • 2021: Totalt artikler herav x om årene 1996-2020
 • 2022: Totalt artikler herav x om årene 1996-2020
 • 2023: Totalt artikler herav x om årene 1996-2020