WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

A/L Ungdommens Egen Heim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Arne Rindahl og Arhur Granlund

Andelslaget Ungdommens Egen Heim i Trondheim og Strinda var et boligbyggelag som ble opprettet i 1952. Til å begynne med hadde laget forretningsfører som bistilling. 1. mai 1954 ble tidligere lagersjef i UEH Reidar Skogseth tilsatt som fast forretningsfører og han ble fast ansatt fra 1. desember 1954. Josef Gustad fra Hovin ble samme dato tilsatt som kontormann. Kontorspørsmålet ble løst ved å innrede en del av UEH sitt lager på Devle.

Styreformann i 1955 var Arthur Granlund.

UEH sitt kontor flyttet 7. mars 1955 til Olav Tryggvasons gate 3, 3. etasje (Samvirkelagets gård).

Laget sikret seg tomteområder i Trondheim og Strinda, bygget boliger og etablerte borettslag i de nye boligområdene. Ved siden av TOBB sto UEH for en stor del av boligbyggevirksomheten i Trondheim og omegn i 1950-, 60- og 70-årene.

Byggeprosjekter i 1954 var Devle (32 leiligheter), Nardo I (16 liligheter) og Nardo II. Også i Hammersborg Borettslag bygget laget 42 boliger.

I 1976 ble begjæring om konkurs innlevert til skifteretten etter vedtak i styret 27. januar. Forut for og etter konkursen ble det foretatt omfattende granskinger av driften. Bobestyrer var advokatfirmaet Vaagland & co.

Foreningen utga medlemsavisen Egen-Heim.

Kilde

  • Arkivportalen