WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Aage Claudius Schult

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Aage Claudius Schult-gravstøtte
Tollkasserer og musiker Aage Claudius Schult (28.8.1790 i Sparbu- 2.12.1868 i Trondhjem) var sønn

av hytteskriver ved Gulstad Kobberverk i Sparbu Jens Nicolai Schult (norskfødt prestesønn, hans far var fra Faaborg i Danmark) og Maren Marie Schavland, Gift i Trondhjem 10.9. 1815 med Magdalene Eleonore Due, f. i Trondhjem 3.9. 1798, d. på Eid i Nordfjord 13.1.1886, søster av innrulleringschef Christian Due og statsminister Frederik Due.

Aage Schult var 1808-1814 proviantforvalter ved soflotillen i Trondheim , blev 1814 fullmektig ved det nyoprettede sjøkrigskommissariat i Kristiania (revisjonskontoret i Marinedepartementet) og i 1822, da dette kontor gikk over i Revisjonsdepartementct, byråchef sammesteds. 29.7.1829 blev han tollkasserer i Trondheim og fungerte i denne stilling til han fikk avskjed med pensjon 27.5.1865.

I Kristiania blev Schult et meget aktivt medlem av "Det Musikalske Lyceum", hvor han foruten å spille violin i orkestret var " Archiv-Directeur" og virket sammen med H. A. Bjerregaard, W. Thrane, L. M, Ibsen m. fl. Han uttrådte i november 1829. For dette selskap konsiperte han lover og reglementer, likesom han senere gjorde utkast til lover for en tilsvarende forening i Trondheim, "Den musikalske Forening", der han var med stifter 1831 og styremedlem inntil selskapet gikk inn efter en større brand 1841.

For foreningens tiloversblevne midler m. v. og med bidrag av egne stiftet Schult 1864 et legat til "Oprettelse af ThrondhjmS Musikalske Lyceum", som bl. a. skulde virke for opførelse av kirkemusikk, åpne en fast lærestol i koralsang og ellers fremme musikklivet i byen . Aage Schult utgav et par mindre trykksaker, bl. a. et kuriøst Norges-kart: "Veitabel over alle Norges Hovedveie", satt med almindeliae boktrykkertyper.

Kilde

  • 1. Øyvind Anker. Norsk Biografisk leksikon, bd. .., 1949