WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Aanon Jacobsen Molland

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Aanon Jacobsen Molland, (27.7.1862 i Grimstad- 6.1.1932 i Oslo), officer, var sønn av skibsfører Jacob Jacobsen Molland og 1. hustru Othilde Juliane Amundsen Gift 1) i Kristiania 7.6.18.. med med Julie Petrine Sofie Petersen, f. i Kragerø 24.1. 1862, d i Eidsvoll 19.12.1929, datter av tollbetjent Knud Christian Petersen og Margrethe Christiansen, ekteskapet opløst, gift 2) i Knstiania 6.12.1914 med enkefru Anna Marie Elisabeth Paulsen, f. Lundh, f. i østre Toten 31.5 1867, datter av kunstmaler Thorvald Lundh og Olave Evensdatter.

Molland blev student 1880, sekondløitnant i Infanteriet 1885, premierløitnant 1889, kaptein 1895, var major i Intendanturen og distriktsintendant i 'Trondhjemske Infanteribrigade 1902 - 13 og oberst og generalintendant 1913-27.

Han var således chef for Hærens Intendantur bl a. under verdenskrigen 1914-18. Molland fratrådte som generalintendant i 1927. I 1920 stiftet han Intendanturofficerenes Forening, hvis første formann han var. Under sitt ophold i Kristiansand i årene omkring 1890 var han bestyrer av Kristiansands Telefonselskab og medlem av Norsk Landstelefonforenings bestyrelse. Under sin tjenestetid i Trondheim tok han ivrig del i å bringe byens teater på fote, og her som i Kritiansand var han medlem av teatrets direksjon.


Kilde

  • 1. Jacob Ager Laurantzon. Norsk biografisk leksikon, bind.., side 306