WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Adolf Bredo Stabell

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Adolf Bredo Stabell

Banksjef og redaktør Adolf Bredo Stabell (19.11.1807 i Trondhjem-21.11.1865 i Kristiania) var sønn av klokker og graver ved Trondhjem Domkirke Nikolai Bredo Stabell og og Karen Bolette Grogaard. Gift 1. i 1831 med Caroline Birgitte Knudzon (5.10.1806 i Trondhjem -10.4.1848 i Aker), datter av grosserer Fredrik Nicolai Knudtzon og Marie Lorck. Gift 2. 1860 med Theodora Adolphine Egedius (10.10.1827 i Drammen-10.1.1910 i Kristiania),datter av tollkasserer Georg Johannes Egidius og Martha Christine Thams.

Foreldrene satt i små kår, og faren døde tidlig. Da Stabell hadde gjennem- gått Trondhjems Realskole, måtte han forsørge sig selv, og han kom 16 år gammcl til Senjen og Tromsø fogedkontor. Det sies at han ettcrhvert kom til å styre hele kontoret. I 1825 reiste han tilbake til Trondheim med det bestemte forsett å fullføre sin utdannelse. Ved formående velyndleres hjelp, blandt dem stiftsoverrettsjustitiarius Jacob Roll (s. d.), fikk han anldning til å fortsette studiene, og blev i 1827 dimittert til artium av stud. theol. , senere sogneprest L. W. Schønheyder. Stabell fikk eksamen med laud.

Cand jur 1830. Medarbeider og redaktør av Morgenbladet 1831 og senere medeier. President i Odelstinget 1848-57. Visepresident i Stortinget 1858. Ridder av St. Olaf .

Kilde

  • 1. St. Olaf 1847-1947
  • 2. Norsk Biografisk leksikon NBL 1 s- 255

Eksterne lenker