WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Albreth Kjørboe Hegge

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Albreth Kjørboe Hegge
Kommandant Albreth Kjørboe Hegge, født 15. desember 1782 på Moss, sønn av foged i Moss, Onsø, Tune og Vembe fogderi, Christian Thorber Hegge, senere amtmann i Nordland og kjent som fortjent foregangsmann i denne landsdel, og Else Christine Kjørboe.

Han ble tretten år gammel 1795 korporal ved Norske Jægerkorps, var kadett ved kgl. Norske Krigsskole 1798- 1801 , da han ble fenrik ved Jægerkorpse1 og sekondløitnant 1803. Av hans senere avansement som offiser skal her nevnes at han som kaptein ved Valdres Skarpskytterbataljon i 1808 deltok i en rekonosering mot Wetlands bro i Sverige og i operasjonene i Høland, i Rødnes fikk han en fientlig flintkule gjennom høyre arm, kulen har vært oppbevart i Hærmuseet. Han deltok også i felttoget 1814, som sjef for Totenske kompan i.

Gift i Berg ved Halden 5. mars 1811 med Jacobine Samuelsen, født der 2. juni 1787, død 27. februar 1859, ekteskapet var barnløst.

Til Trøndelag kom han da han 21. oktober 1814 ble utnevnt til oberstløitnant og sjef for Trondhjemske Jægerkorps med bopel på Huseby i Stjørdal, i 1829 flyttet han som oberst til Trondhjem.

Oberst Hegge måtte forlate Tfrondhjem da han 5. mars 1834 ble sjef for Norske Jægerkorps, i 1835 ble han generaladjutant og 21. januar 1838 generalmajor og sjef for Kristiansandske Inf.brigade og kommandant i Kristiansand S. hvor han bodde til sin død. 4 november 1842.

Oberst Hegge ble medlem av Harmonien i oktober 1830, i oktober 1832 ble han valgt til presiderende direktør. Da han forlot byen i april 1834 og konsul Lorentz Lorck fraba seg valg, ble vervet som presiderende direktør midlertidig overtatt av major Christian Stibolt.

Kilder

  • 1. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963