WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Alm Valseth

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Alm Valseth
Alm Valseth (født 6. mars 1927 i Røros) var apoteker ved Apoteket St. Olav.

Foreldre: Lærer Magnus Valseth, (født 23. juli 1897 i Valseth i Røros kommune) og Johanna Alice Stensås, (født 3. oktober 1904 i Brekken i Røros kommune).

Han ble student på Hamar 1947, ble samme høst opptatt ved Universitetets farmasøytiske institutt. Etter 1. avdeling utførte han praktikanttjeneste ved Røros apotek og Apoteket Falken i Oslo fra januar 1949 til juli 1950. Høsten 1951 tok han apotekereksamen med karakter 1,60. I 1958 tok han eksamen ved Bedriftsøkonomisk Institutts 2-årige kveldslinje. Han har tjenestegjort ved Apoteket Ladejarlen, Trondheim, fra januar til august 1952. Han hadde i den tid også militærtjeneste.

Fra september 1952 til august 1955 var han ansatt ved Universitetets farmasøytiske institutt, fra august 1955 til august 1959 var han ansatt ved A/S Farmaccutisk Industri i Oslo, fra august 1959 til august 1963 ved Svaneapoteket i Oslo avbrutt av 3 måneders FN-tjeneste i Kongo i 1961. Fra 1963 til 1. mai 1968 var han ansatt i Helsedirektoratet, Apotekkontoret, som apotekinspektør.

22. november 1967 fikk han bevilling til å drive Apoteket St. Olav i Trondheim, som han overtok 1. mars 1968. Han fratrådte 1. oktober 1974.


Kilde

  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1972 og 1988.