WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Amerikansk hjelp under 2. verdenskrig

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Da 2. verdenskrig var et faktum begynte Sons of Norway og andre amerikanske organisasjoner å planlegge og gjennomføre hjelpeaksjoner for å støtte de okkuperte landene Finland og Norge.

Hjelpen startet allerede da Sovjetunionen innvaderte Finland. 16 desember 1939 tok Supreme President Hauke og Supreme Secretary Andresen et initiativ for å opprettee et hjelpefond for det finske folk, administrert av Norsk Røde Kors. Responsen var god med over 12.000 dollar innsamlet, og hjelp kom også fram etter at krigen opphørte i mars 1940. Jens Meinich i Norwegian Red Cross sendte et takkebrev til Sons of Norway.

Etter at tyskerne innvaderte Norge 9. april 1940 kom dette også som et voldsomt sjokk på det norsk-amerikanske samfunn i Amrika. O.B.Grimley som hadde skrevet boken "The New Norway" og som regelmessig skrev artikler i medlemsbladet "Sønner af Norge", fortalte at tyske firma før krigens utbrudd krevde dokumentasjon fra sine kunder om deres families historie, særlig om de var ariske eller ikke, samt drev regelmessig spionvirksomhet.

Et møte ble holdt i hovedkvarteret til Minneapolis av Norwegian Lutheran Church of America der en eksekutivkomite ble nedsatt for å danne en hjelpeorganisasjon, som fikk navnet Norwegian Relief, Inc, etablert i Chicago 27. april 1940. I styret var;

  • Johannes Westergaard, nasjonal formann
  • E.B.Hauke, nasjonal vice-formann
  • J.A.O. Preus fra Chicago, nasjonal sekretær
  • Arthur Andersen fra Chicago, nasjonal kasserer

Fra 29. september 1940 sendte Norsk radio sendinger fra World Wide Radio i Boston.

Stortingspresident C. J Hambro landet i New York 11. juli 1940, og besøkte St. Paul 3. september og Minneapolis 4. september.

I 1940 instruerte American Red Cross sine kontorer om å motta frivillige bidrag for hjelp til krigslidende i Norge.

Den norske regjerings legasjon i Washington D.C. fikk 22. juli 1941 en ny kontorbygning. legasjonen ble i mai 1942 omgjort til ambassade og Wilhelm Morgenstierne ble ambassadør.

Camp Little Norway Association Inc. som ble dannet i juli 1941 ble stadig viktigere. Leiren lå i Toronto i Canada og var treningsleir for norske flyvere. Foreningen fikk tillatelse til å samle inn penger til medisinsk bruk, klær, bøker og rekreasjon for flygere og personell, samt for rekonvalisenteret i Vesle Skaugum som lå 150 miles nord for Toronto, og også for norske sjømens senter i Nova Scotia som åpnet 17. august 1941.

Den norske regjering åpnet også en treningsleir for militære hærstyrker i Lunenburg i Canada 5.april 1942. Senere samme år kjøpte regjeringen en større eiendom i ved Katonah i New York, som ble feriehjem for norske sjømenn under navnet Eidsvoll.

Ved nyttår 1943 flyttet treningssentret Camp Little Norway til Muskoka, noe nord for Toronto. Camp Little Norway Association organiserte og dannet en rekke klubber for kvinner omkring i Canada og USA som sydde og strikket klær.

I 1942 ble det dannet en svensk-amerikansk organisasjon "Wings for Norway" med dikteren Carl Sandberg som leder, som skulle samle inn 300.000 dollar til norske flyvere i Canada.

Organisasjonen Norwegian Seamens Christmas and Relief Inc. ble dannet for å samarbeide med de norske sjømannskirkene. Organisasjonen "American friends of Norway" hadde Mrs J. Borden Harriman som president. "Foreningen et Fritt Norge" hadde Sigrid Undset som president. Disse organisasjonene hadde hovedkvarter i New York. "Friends of Little Norway" holdt til i Cleveland, Ohio.

Ved nyttår 1944 skiftet organisasjonen Norwegian Relief Inc. navn til American Relief for Norway, Inc.

The Supreme Board of Sons of Norway ba i februar 1942 alle sine lokale lodger om å opprette komiteer som skulle hjelpe sine medlemmer med saker knyttet til militær virksomhet. Omtrent 7-10 prosent av medlemmene deltok i krigstjeneste.

På oppfordring fra de amerikanske myndigheter begynte den 99th Infantry Batallion, populært kalt "Den Norske Bataljon", trening ved Camp Ripley, Minnesota sommeren 1942. Regimentet var åpent for norske statsborgere såvel som for norsktalende amerikanere. Senere trente Den Norske Batallion ved Fort Snelling i Minnesota og ved Mountain Training Center i Colorado.


Kilder

  • Carl G.O.Hansen. History of Sons of Norway. Minneapolis 1944.