WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Anders Kirkhusmo

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders Kirkhusmo. Foto: Marit Arnesen Veimo 1998

Anders Kirkhusmo (6.7.1932 i Glemmen-) er sønn av lektor Leiv Kirkhusmo (26.11.1896- 29.05.1964) og Helga Sofie Kristine Heksem (7.9.1901- 11.9.1994). Gift 1966 med Anne-Lise Ottesen (1940-). Barn: Anne Sofie, Marit Elise.

Familien flyttet til Frogner i Oslo i 1934 og Anders Kirkhusmo gikk på Uranienborg skole, tok eksamen artium ved Vestheim skole i 1951. Tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden i 1951-52.

Utdannet cand. philol. med historie hovedfag 1961. Lektor i den høyere skolen 1962-65, hjelpelærer ved UiO 1962-65. Midlertidig universitetslektor ved Noregs Lærarhøgskole 1965-66. Fast ansatt ved Den allmennvitenskapelige høgskolen og NTNU fra 1966 og førsteamanuensis fra 1978. Ansatt til 2002. Har undervist som vikar i flere år senere.

Innvalgt medlem av De Kongelige Norske Videnskabers Selskab 1998.Instituttseretær og undervisningsleder ved Historisk institutt 1969-70. Instituttstyrer samme sted fra 1979-1983. Neststyrer ved Historisk institutt 1992-96, og i tillegg undervisningsleder i studieåret 1995.Dekanus ved HF fakultetet 1983-87.Formann i Dr.grads-og hovedfagsstudiet ved Historisk institutt 1992-95.

Anders Kirkhusmo har skrevet mange monografier og artikler og holdt foredrag innen nasjonale temaer, og særlig innenfor lokalhistorie, som for eksempel bind 5 av Trondheims historie (Vekst gjennom krise og krig) og deler av bind 3 i Trøndelags historie. Av mange tillitsverv kan nevnes: Nestleder i Trondhjems Historiske Forening 1971-79 og formann 1979-90, Æresmedlem.

Nestleder i Landslaget for lokalhistorie 1993-99 og leder 1999-2001. Medredaktør av Heimen 1987-94.

Anders Kirkhusmo har utgitt en rekke monografier, bøker og større vitenskapelige arbeider. Et utvalg av hans omfattende forfatterskap er gjengitt i avtrykk på denne siden.