WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Anders Todal

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders Todal.Foto: Peder O. Aune/NTNU UB.Lisens: CC BY-SA 4.0 ID: UBiT-AU-14770_01

Anders Andersson Todal, (12.11.1884 i Aure Nordmøre - 5.3.1963 i Trondheim), skolemann og arkivmann, var sønn av gårdbruker Anders Jakobsen Todal og Karen Andersdotter Todal (faster til skoledirektor Anders Todal[1] . Gift der

22.5.1915 med Anna Sofie Ottosdatter Hove, f. i Åsen anneks til Frosta 8.11 1886, datter av maler Otto Ottesen Hove og Ingeborg Andersdatter Vassli.

Anders Todal gjennomgikk 1903-066 underofficersskolen i Trondheim. Derefter var han en kort tid lensmannsfullmektig, og 1911 - 10 assistent vcd stiftsarkivet ( Statsarkivet) i Trondheim. Men så gikk han inn for skolegjerningen. Han tok eksamen ved Volda lærerskole 1912,var 1912- 13 framhaldsskolelærer i Lom , 1913- 20 lærer ved Nordmøre folkehøiskole i Surnadal, 1920-22 framhaldskolelærer i Sunndal. 1922-23 var han elev av Noregs Lærarhøgskole 1923 blev han overlærer ved Tromsø lærerskole, 1925 ved Nesna lærerskole; 1929-32 fungerte han som bestyrer av Nordmøre folkehøiskole, og fra 1932 var han overlærer ved Volda lærerskole, inntil han 9.3.1934 blev utnevnt til statsarkivar i Trondheim.

Som statsarkivar gjorde Todal en ypperlig innsats. Under okkupasjonen fikk han et spesialopdrag innen Arkivverket, idet riksarkivar Steinnes 5.2.1944 innkalte han til, med midlertidig permisjon fra sitt embede, å lede "Arkivkontoret i Kongens gruve" på Kongsberg. hvor de evakuerte arkivsaker blev opbevart - og henyttet. De nazistiske myndigheter misforstod beordringen og trodde at embedet var blitt ledig; alt 10.2 utnevnte "ministerpresidenten" en nazistisk arkivassitent til statsarkivar i Trondheim. Todal tok dette med ro og blev på Kongsberg til krigen var slutt; efter frigjøringen vendte han tilbake til sitt embede, som han innehadde til han falt for aldersgrensen i 1954.

Anders Todal var styremedlem i Noregs Mållag 1936-38. I flere år var han navnekonsulent for Strinda kommune.

Kilde

  • 1. Olaus Schmidt - Norsk biografisk leksikon
  • 2. Hvem er hvem 1950