WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Andreas Svane Dick

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Krigsråd og kjøpmann Andreas Svane Dick (23. mars 1787 i Trondhjem - 30.oktober 1849), var sønn av Hans Pedersen Dich (1734 - 1816) og Idde Engelborg Dick Lichtmann (1749 - 1799).

Andreas Svane Dick giftet seg 25. august 1813 med Johanne Christine Cathrine Sigismundsdatter Selmer (1796 - 1826), datter av generalauditeur ved det 1. Trondhjemske Infanteriregiment, Sigismund Christian Selmer (1760 - 1827) og Karen Juliana Mathea Heltzen (1773 Kongsberg - 1839). Barn:

  • Caroline Juliane Mathilde Dick (17. juni 1814 - 1815)
  • Christian Dick (13. august 1815 - 23. mai 1882 i Ås). Etter sin teologiutdannelse utførte han sin prestegjerning fra Inderøy i nord til Kristiansand i sør. I 1860 ble han sogneprest på Aukra og i 1862 ble han valgt til prost i ytre Romsdals Prosti. Christian Dick ble regnet som en betydelig vekkelsesforkynner i den norske kirke. Han var gift med Elsebe Katharina Parelius.
  • Augusta Wilhelmine Dick (31. oktober 1818 - 23. mai 1882), gift med major Niels Diderich Synnestvedt.
  • Caroline Matilde Dick (29. desember 1819 - 1868) gift med løytnant Peter Fredrik Paasche.
  • Hans Peter Svane Dick (16. januar 1822 - 3. desember 1825)
  • Hans Johan Andreas Dick (25. januar 1826 - 17. mars 1905)

Andreas Svane Dick var kjøpmann, industriherre og han var gitt ærestittelen krigsråd. Han overtok Reperbanen i Ilsviken, Dickgården i Ilsvikøra og brygge i Sandgaten etter sin far, Hans Pedersen Dich. I 1813 fikk han overdratt landstedet Dickaunet (arvefesteplass under Cecilienborg) fra sin svigerfar Sigismund Christian Selmer på Cecilienborg.

I 1821 kjøpte han Arildsløkken og Sverreslien av eieren Riksgreve Carl von Schmettows dødsbo. På Arildsløkken anla han brenneri og malteri. Han var i godt selskap da han og de andre brenneridriverne i Trondheim skrev en lang artikkel i avisen og klaget over den nye brennevinstariffen Stortinget hadde vedtatt i 1837. Artikkelen var undertegnet Jørgen B. Lysholm. Andreas S. Dick. G.P. Meisterlin. E. O. Wullum. H. Moe. A. Mattson. J. P. Bye.

Andreas Svane Dick tilhørte byens velstående og var blant stifterne av Klubselskabet Harmonien i 1813. Han var samfunnsengasjert og medlem av administrasjonen i Det Trondhjemske Landhusholdningsselskap fra starten i 1830.

I 1827 var han med på å stifte Selskapet De Nødlidendes Venner. Han hadde ansvaret med å verve medlemmer i forstaden Ilhlen.

Våren 1826 blir Andreas enkemann etter en dramatisk vinter. Før jul hadde han mistet sin knapt 4 år gamle sønn Hans Peter Svane Dick. Hans kone Johanne hadde slitt med dårlig helse i flere år Hun var gravid, og på nyåret ble sønnen Hans Johan Andreas Dick født. Etter fødselen ble Johanne sengeliggende og døde av tuberkulose 24. april, 30 år gammel. Andreas var da bare 39 år. Han giftet seg ikke igjen.

Andreas Svane Dick satset stort på reperbaner. I tillegg til reperbanen i Ihlsviken, overtok han i 1817 sin svigerfar generalauditør S.C. Selmers reperbane på Ytre Løkken sammen med Stiftsamtmannen F. C. Trampe i 1817. Denne drev de fram til 1832. I en periode fram til 1849 forpaktet han også reperbanen på Kalveskinnet. Men det ble ingen økonomisk suksess. Driften gikk med stadig dårligere utbytte. I 1837 prøver han å selge eiendommen i Sandgaten uten å lykkes. Men selv etter å ha solgt både bryggen i Sandgaten og Sverreslien (på auksjon i 1841) noen år senere, unngår han ikke å gå konkurs i 1845. Han må nå gi fra seg Arildsløkken og flytte til den langt kummerligere Dickgården ved reperbanen i Ilsviken.

Etter konkursen overlot han driften av reperbanen i Ilsviken til sin yngste sønn Hans Johan A. Dick. Fire år senere, sommeren 1849, går sønnen konkurs. De resterende eiendommene inkludert landstedet Dickaunet må selges. Det er en nedbrutt krigsråd som brått dør bare noen måneder senere, 63 år gammel.

Kemneren Hans N. Ellefsen kjøpte Reperbanen i Ilsviken og Dickgården av boet. Hans Johan A. Dick bestyrte repslageriet for kemneren i noen år før han flytter til Ålesund og fortsetter å arbeide som repslagmester der. Han giftet seg med Caroline Johanne Fredrikke Wimpelmann i 1858. De returnerte til Trondheim rundt 1880. Hans Johan fikk stilling som pedæl (tilsynsmann, vaktmester) og senere skolebud ved Waisenhuset. Alderdommen tilbringer det barnløse ekteparet i St. Jørgens Hus.

Se også

Kilder