WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Angelltrøa

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fjøset på Angelltrøa, før 1933.
Foto: Ukjent/NTNU UB Lisens: CC BY-NC-SA 4.0 ID: UBT-TO-002516_01
Tjenestefolk Angelltrøa, ca. 1910.
Foto: Anton Røske/NTNU UB Lisens: CC BY-NC-SA 4.0 ID: UBT-TO-002517_01
Gården Angelltrøa 2011

Gården Angelltrøa, gnr 50/1 ligger ganske inneklemt i bebyggelsen øst for Omkjøringsvegen. Gården ble eid av stiftsprost Jonas Angell. Jonas Angell var fetter av Thomas Angell.Gården het opprinnelig Trøen, senere Angelltrøen og deretter Angelltrøa. An gelltrøa er en bydel i Trondheim, og ligger mellom Omkjøringsvegen (Europavei 6), Granåsvegen og Jonsvannsvegen. Angelltrøa er en av Trondheims drabantbyer og ble utbygd fra 1960-tallet.

Stiftsprost Angell døde i 1828 og gården ble solgt på auksjon i mars 1829 (skjøtet ble utstedt 31.mars 1829) for 2850 spesiedaler til brødrene Christian Lassen og Anders Lassen (I). 6 generasjoner Lassen har bodd på gården etter at auksjon ble holdt 31. mars 1839.

Fra 1833 var Anders Lassen I (1769-1862) eneeier av Angelltrøa. Han kjøpte opp flere naboeiendommer, blant annet Moholtaunet. Han var gift med Anna Marta (1807-). Barn Anton Wedius Lassen (1838-) og Alexander (1840-).

Anton Wedius Lassen overtok gården i 1862 og drev den til 1903. Han var gift med Elida Bergithe Rønning (1845 i Kristiansund-). De fikk barna Aagot Bergljot (1873-), Anders Lassen (III) (31.8. 1874-22.02.1944), Litta Villiane (1879-), Dagny (1882-).

Anders Lassen (III) kjøpte gården i 1903. Han var gift med Karen Bostad( 30.12.1871 i Klæbu-01.09.1949). De fikk barna Anton William Lassen (28.5.1898-7.8.1967), Eskild Bostad Lassen (11.4.1904- 23.9.1926), Ingeborg Elida Lassen (6.3.1908-), Karen Antonie (14.3.1910-).

Anders Lassen hadde da eid Charlottenlund gård fra 1896-1900. Han kjøpte flere gårder i Strinda som Hammer (1914-1930), Røstad (1917-1920), og Høiset (1918-1930).

Hele gårdsanlegget brant ned i 1933, men ble bygd opp året etterpå. Gården ble solgt til hans kone.

I 1942 kjøpte eldste sønn Anton William Lassen (28.05.1898 - 7.8.1967) gården.

I 1963 solgte Anton William Lassen til sønnen Lars Lassen (1927-2004). Han solgte Øverjordet mellom Jonsvannsvegen og Granåsen gård. I 1964 ble mesteparten av jorda solgt til Ungdommens Egen heim, og gårdbrukeren flyttet til Brandval.

Hans søster Kari Lassen og ektefelle Kristofer Grendahl drev gården i mange år, se artikkel i årbok 2004. Trond Grendahl eier gården nå.


Angelltrøa gård 2011

I låven på Angelltrøa var det bakeri på 1950-tallet.
Denne lå i høyre del av bygningen- Kristian Bakøy het innehaveren.

Kilde

1. Kristofer Grendahl. Artikkel i årbok 2004 - Strinda den gang da.

Se også

Eksterne lenker