WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bakke kirke

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Anna Dorothea kirke)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bakke kirke 1925
Bakke kirke.
Foto: Morten Dreier
Minnestein som tidligere har stått i Bakke kirke.
Foto: Flickr

Bakke kirke ligger på Bakklandet, rett øst for Trondheim sentrum. Kirken er en åttekantet trekirke.

Kgl. reskript av 23 februar 1714 gav bevilling til opførelsen av «en liten kirke» på Bakklandet av de øvrige kirkers beholdne midler, «saa at Bakkelandets Folk in Ecclesiaticis (dvs: kirkelig) beqvemmeligen af Strinden Præst kunne betjenes, hvorimod Bakkelandet in Civilibus (dvs: civilrettslig) ganske og aldeles med sine Huse og Gaarde skal herefter under Throndhjems Byes Jurisdiction og Privilegier henhøre og sortere». Biskop Peder Krog, som var eier av Bakke gård og sannsynligvis er den som har utvirket fremkomsten av dette reskript, lot på dette tidspunkt opføre Bakke kirke, innviet 1714.[1]

Kirken ble oppført 1714-1715 av arkitekt Johan Christopher Hempel etter initiativ fra Biskop Peder Krog. Krog hadde i 1708 av økonomiske grunner overflyttet Bakklandet fra Trondheim til Strinda prestegjeld, der Krog også var sogneprest. Beslutningen ble lite populær. Kirken ble bygget som menighetskirke for Bakklandet da avstanden til nærmeste kirke i Strinda (Lade kirke) var for stor. Krog døpte kirken Anna Dorothea kirke etter sin kone, men navnet slo aldri an, og ble av folk flest omtalt som «Bakk'kjerka».

Som eneste bygning på Bakklandet ble kirken spart under svenskenes beleiring 1718. Kirken ble sognekirke da Bakklandet ble eget prestegjeld i 1847.

Kirka er oppført i tre og det er plass for 407 personer i kirka.

Følgende stod i Dagsposten i 1901:[2]

Bakke kirke et elendig skur

Bakke kirke må nå om dagen lide med alle andre minner fra gamle dager. Herinne er gaten som bekjent meget trang, og sakristiet, som springer langt frem mot den gamle reperbane, må unngjelde.

Det skal taes bort 1 meter av sakristiet for at gaten kan bli bred nok til sporveien. Men ellers er det vel fare for at hele Bakke kirke kommer til å forsvinne.

Bakke kirke har ikke noe med stil å gjøre. Det er et elendig lite

skur, bygd i vår verste nedfallstid. Fattig som kirken er på minner, er den også på inventar.

Kirken lå opprinnelig langt ut i Innherredsveien og var en vesentlig trafikkhindring, noe som førte til planer om riving av kirken da trafikken økte etter åpningen av Bakke bru. Imidlertid ble kirken jekket opp med donkraft og flyttet flere meter til siden i 1939. Restaurert og vigslet på ny 1941.


Referanse

  1. Strinda kommune Minneskrift til 100-årsdagen for det første formannskapsmøte. Utsnitt av Strinda bygdebok
  2. ...det sto i avisa 1900 - 1920. Redigert av Gerd Søraa 1983


Se også

Kilde

  • Wikipedia
  • Trondheim byleksikon 2008
  • Strinda bygdebok bind 2

Interne lenker