WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Ansatte ved Jernbanens 4. distrikt 1890 - Baneavdelingen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Kode: Født. Ansatt.Nåværende stilling. Lønn Kr. Fra tidspunkt. Adresse.

Distriktsingeniør.

Støren, Peter Reinhold Gram. 13/4 1843. 1 /1 1874. 1/4. 1883. 4800. 1/1 1886. Trondhjem.

Sektionsingeniører.
Paus, Tollef Lintrup. 22/4 1846. 1 /1 1886. 1/ 1883. 4160. 12/11 1878. 1 /1 1885. Trondhjem.

Gunnerus, Ole Andreas Arøe. 3 /1 1849. 1 /4 1883. 1/4 83. 3400 . 17/10 1881. 1 /1 1889. Trondhjem.

Banemestere:
Mikkelsen, Johannes. 11/4. 1827. 6 /8 1864. 1 /4 1883. 1800. 1 /7 1884. Heimdal.
Kolstad, Anders Larsen . 5 /8 1842. 6/8 1864. 1 /4. 1883. 1800. 1 /1 1888. Tolgen.
Lundemo, Peder Pedersen 15/12 1832. 13/1 1877. 1 /4. 1883 1800. 1/1 1888. Reitan.
Hansen, Gulbrand. 23/2 1850. 17/10 1881.1 /4 1883. 1800. 1 /1 89. Hommelvik.
Hugdal, Ole Iversen 7/1 1847. 1/4 1883. 1/4 1883. 1800. 1 /1 1889. Gudaa.
Lodgaard, Eistein Thoresen 9 /2 1840. 1 /7 1866. 1 /4 1883. 1800. 1 /7 1890. Bjørgen.

Telegrafmester.
Ziegler, Nils Albert Herman.28/ 3 1825. 2/ 8 1870. 2/8 1870. 1500. 17/10 188181. Heimdal.

Kontorister.
Moe, Ingebrigt Johannessen 21/6 1854. 1/7 1880. 1 /4 1883. 1450. 1/7 1890. Trondhjem.
Lie, Henrik Kristian. 17/11 1861. 17/10 1881. 1/4 1883. 1200. l/l 1890. Do.

Baneformænd.

Bakken, John Pedersen. 24/10 1832. 6/8 1864. 1/6 1865. 1020. 1/1 1889. Melhus.
Ler, Eistein Olsen.2/6 1833. 6/8 1864. 1/5 1866. 1020. 1/1 1889.Ler
Horrigmo, Paul Ivarsen . 10/8 1836. 6/8 1864. 1/5 1867. 1020. 1/1 1889.Hovind.
Brubale, Anders Olsen. 29/12 1824. 16/2 1866. 1/1 1868. 1020. 1/1 1889.Melhus.
Mælen, Ivar Kristoffersen 10/1 1844. 1/11 1867. 15/8 1875. 1020. 1/1 1889.Hovind.
Brække, Johannes Jonassen. 4 /4 1846. 27 /12 1875. 27/12 1875. 1020. 1/1 1889.Rognes.
Skjølberg, Anders Pedersen. 15/7 1839. 13/1 1877. 13/1 1877. 10120. 1/1 1889. Eidet.
Krogstad, Ivar Olsen. 22/10 1852. 13/1 77. 13/1 77. 1020. 1/1 1889. Eidet.
Hafstad, Karl. 2/8 1848. 15/10 1877. 15/10 1877. 1020. 1/1 1889. Os.
Kaasen, Eistein Andersen. 8/l 1843. 1 /8 1875. 1/5 1878. 1020 1/1 1889.Selsbak.
Samdahl, Erik Olsen. 19/9 1823. 1 /5 1857. 16/5 1871.900. 1/1 1889. Lundemo.
Gellein, Halvor Jensen. 28/4 1827. 6/8 1864. 1/6 1872. 900.Heimdal.
Foss, Ole Johnsen. 25/10 1842. 27/12 1875. 27 /12 1876. 900. Rognes.
Lyngen, Arnt Arntsen. 17/9 1841. 27/12 1875. 27/12 1875. 900. Bjørgen.
Krogstad, Ole Ivarsen. 16/9 1849. 27/12 1875. 27 /12 1875. 900. 1/1 1889. Singsås.
Teigen, Lars Arntsen. 28/8 1846. 27/12 1875, 27/12 1875. 900. 1/1 1889.Reitstøen.
Bollingmo, Arnt Hansen. 26/8 1850. 13/1 1877. 13/1 1877. 900. 1/1 1889.Langlete.
Hexem, Halvor Hansen. 22/4 1848. 13/1 1877. 13/1 1877. 900. 1/1 1889.Holtaalen.
Skrædderhaug, Jørgen L. 22/l2 1842. 13/1 1877. 13/1 1877. 900. 1.1.1889.Reitan
Graftaas, Krstoffer O. 25/9 1844. 13/1 1877. 13/1 1877. 900. 1/1 1889. Reitan.
Holten, Jacob Johansen. 10/2 1852. 13/1 1877. 13 /1 1877. 900. 1/1 1889. Tyvold.
Stafne, Knut Arntsen. 29/11 1849. 13/1 1877. 13/1 1877. 900. 1/1 1889. Tyvold.
Storrønning, Hans P. 15/7 1846. 13/1 1877. 13 /1 1877. 900. 1/1 1889. Jensvold.
Rønning, Ivar J. 16/8 1847. 16/1 1877. 16/1 1877.900. 1/1 1889. Holtaalen.
Solli, Peder Berntsen 21/6 1852. 13/1 1877. 13/7 77. 900. 1/1 1889. Røros.
Bakken. John. 11/12 1846. 15/10 1877. 15/10 1877.900 1/1 1889. Røros.
Folstad, Lars . 4/2 1860. 15/10 1877. 15/10 1877.900. 1/1 1889. Telnæs.
Moe, Johannes J. 30/3 1844. 17/ 10 1877. 17/10 1877.900. 1/1 1889. Tolgen.
Galaaen, Ole. 15/2 1848. 15/10 1877. 1 /10 1078. 900. 1/1 1889. Os.
Bjørnstad, Lars T. 18/7 1842. 1/ 4 1877. 1/ 1 1880.900. 1/1 1889. Tolgen.
Simonsen, Ole. 16/3 1849. 25/11 1879. 1/ 11 1880.900. 1/1 1889. Tønset.
Grytbak, Anders J.12/11 1862. 17/10 1881. 17/ 10 1881. 900. 1/1 1889. Ranheim.
Romul, Ole P. 23/11 1846. 17/10 1881 . 17/10 1881.900 .1/1 1889. Hommelvik.
Stendal, Thomas A. 16/8 1852. 17/10 1881.2) 17/10 1881. 900. 1/1 1889. Meråker.
Grytbak, Ole J. 12/1 1849. 17/ 10 1881. 17/ 10 1881. 900 .1/1 1889. Hell.
Sæther, Sivert J . 23/12 1845. 17/10 1881. 17/10 1881. 900. 1/1 1889. Hell.
Koksvig, John J. 19/9 1845 l7/10 1881 17/ 10 1881.900. 1/1 1889. Hegre.
Larsen, Thron. 4/6 1866. 17 /10 1881. 17/10 1881.900. 1/1 1889. Hegre.
Moen, Paul Pedersen 18/1 1848. 17/ 10 1881. 17/10 1881.900. 1/1 1889. Floren.
Bjørgen, Thor Knudsen 20/5 1831. 17/10 1881 17/10 1881. 900. 1/1 1889. Floren.
Vinhol, Ole Pedersen . 8/8 1858. 17/10 1881. 17/10 1881. 900. 1/1 1889. Gudaa.
Thingstad, Justinus O. 8/3 1845 . 17/10 1881.17/ 10 1881. 900. 1/1 1889. Gudaa.
Bye, Ivar Nilsen 12/6 1842. 17/10 1881.17/10 1881. 900. 1/1 1889.Meraker.
Sende, Sefanias Jensen. 8/10 1844. 17/10 1881. 17/10 1881. 900. 1/1 1889. Meraker.
Skaarvold, Ole Johnsen. 15/7 1846.17/10 1881. 17/10 1881. 900. 1/1 1889. Meraker.
Rønning, Martin. 15/11 1847.17/10 1881. 17/10 1881. 900. 1/1 1889. Meraker.
Hammer, Tolleiv. 5/8 1853. 16/4 1881. 1/2 1882. 900. 1/1 1889. Nypladsen.
Raaen, Sivert Olsen. 21/9 1852. 17/10 1881. 1/4 1882. 900. 1/1 1891. Hommelvik.
Klongnæsbak, John T. 1/4 1846. 17/4 1882. 17/4 1882. 900 1/1 1889. Hegre.
Haagensen, Ole. 2/4 1853. 1/5 1882. 1/5 1882. 900. 1/1 1889. Gudaa.
Evjen, Gunnar J. 16/6 1854. 17/10 1881. 1/7 1884. 900. 1/1 1889.Leangen.
Lien, Jacob. 25/11 1835. 1/7 1884. 1/7 1884. 900. 1/1 1889. Støren.
Jensen, Hans. 29/8 1856. 27/12 1875. 1/1 1885. 900. 1/1 1889. Singsås.
Eide, Johan Johansen. 16/4 1846. 1/8 1882. 15/11 1886. 840. 1/1 1889. Malvik.
Skjølsvold, Ole J. 9/11 1849. 4/4 1882. 1/3 1888. 840. 1/1 1890. Tolgen.
Vinge, Albert Johnsen. 27/3 1857. 1/7 1884. 1/6 1890. 840. 1/7 1890. Trondhjem.

Banevogtere.

Horrighagen, Peder P. 12/7 1826. 6/8 1864. 6/8 1864. 780. 1/7 1890. Lundamo.
Henriksen, Ivar. 8/12 1825. 6/8 1864. 6 /8 1864. 780. 1/7 1890. Heimdal.
Skjerdingstad, Petter H. 18/2 1839. 6 /8 1864. 1/1 1868. 780. 1/7 1890.Melhus.
Krogstad, Eistein J. 28/8 1837. 1868. 15/4 1869. 780. 1/7 1890. Hovind.
Kværnmo, Eistein E. 13/1 1855. 27/12 1875. 27/12 1875.780. 1/7 1890. Støren.
Kværnmo, Ole P. 11/ 11 1855. 27/12 1876. 27/12 1875. 780. 1/7 1890. Rognæs.
Folstad, Ingebrigt L. 1/7 1857. 27/12 1875. 27/12 1875.780. 1/7 1890. Rognæs.
Aune, Sivert Arntsen. 6/5 1848. 27/12 1875. 27/12 1875. 780. 1/7 1890. Rognæs.
Kvaal, Arnt Pettersen 28/1 1837. 1/8 1876. l/8 1876. 780. 1/7 1890. Ler.
Bogen, Johan Arntsen. 24 /10 1847. 1/8 76. 1/8 76. 780. 1/7 1890. Bjørgen.
Ler, Ivar Hansen 20/4 1844. 1/8 1876. l/8 1876.780. 1/7 1890. Ler.
Fladberg, Bersven E. 26/8 1845. 13/1 1877. 13/ 1 1877.780. 1/7 1890. Langlete.
Jensaas, Eistein E. 5/6 1843. 13/1 77. 13/1 77. 780. 1/7 1890.Eidet .
Bakken, Lars A. 12/9 1841. 13/1 1877. 13/1 1877.780. 1/7 1890. Eidet.
Stensli, Jacob Monse. 18/9 1851. 13/1 1877. 13/1 1877. 780. 1/7 1890. Eidet.
Myren, And. Ingebrigtsen 27/8 46. 13/ 1 1877. 13/1 1877.780. 1/7 1890. Reitan.
Reitan, Ingebrigt J. 10/3 1848. 13/1 1877 . 13/1 1877. 780. 1/7 1890. Reitan.
Skanke, Ole Korneliussen. 2/1 1846. 13/1 1877. 13/ 1 1877.780. 1/7 1890. Jensvold.
Storrønning, Kristoffer J . 27/11 1842. 13/1 1877. 13/1 1877 .780. 1/7 1890. Langlete.
Engan, Jens Hansen. 29/7 1844 13/1 1877. 13/1 1877. 780. 1/7 1890. Tyvold.
Rugeldal, Ole Berntsen. 23/11 1840. 13/1 1877. 13/1 1877.780. 1/7 1890. Jensvold.
Ødegaard, Ivar Pedersen. 3/8 1851. 13/1 1877. 13/1 1877.780. 1/7 1890. Røros.
Krogstad, Ole B. 9/7 1847. 16/1 1877. 16/1 1877. 780. 1/7 1890. Støren.
Nordvig, Petter Hansen . 19/9 1851. 16/1 1877. 16/1 1877.780. 1/7 1890. Singsaas.
Hovind, Auden P. 2/2 1841. 16/1 1877. 16/1 1877. 780. 1/7 1890. Holtaalen.
Præstrønning, Peder O. 2/11 1853. 16/1 1877. 16/1 1877.780. 1/7 1890. Holtaalen.
Stenmo, Josef Olsen. 2/8 1847. 16/1 1877. 16/1 1877 . 780. 1/7 1890. Holtaalen.
Ødegaard, Mathias Olsen. 13/7 1848. 16/ 1 1877. 16/1 1877.780. 1/7 1890. Holtaalen.
Reppe, Ole Olsen. 11/6 1856. 16/1 1877. 16/1 1877. 780. 1/7 1890. Reitstøen.
Røv, John Andersen 6/10 1835. 1/2 1877. 1/2 1877. 780. 1/7 1890. Tyvold.
Lien, Sven Johnsen 31/1 1851. 8/5 1877. 8/5 1877. 780. 1/7 1890.Røros.
Haanæs, Jacob. 25/2 1846. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890. Os.
Andersen, Anton. 2/8 1853. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890. os.
Andersen Arnt. 25/8 1851. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890. Os.
Opdal, Kornelius 29/10 1845. 15/10 1877. 15/10 1877. 780.1/7 1890. Tolgen.
Larsen Gunnar. 10/11 1843. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890.Tolgen.
Støholen, Jon. 12/2 1829. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890.Telnæs.
Engebretsen, Berger. 11/1 1856. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890. Tønset.
Slaataasen, Lars 22/12 1839. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890.Tønset.
Laulo, Klemet. 30/8 1849. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890.Røros.
Ødegaard, Simen Olsen. 2/4 1851. 15/10 1877. 15/10 1877 . 780. 1/7 1890. Røros.
Stenberg, Kristoffer. 18/11 1835. 15/10 1877. 16/10 1877. 780. 1/7 1890. Tolgen.
Moen, Ole Kristoffersen. 25/2 1854. 15/10 1877. 15/10 1877. 780. 1/7 1890. Telnæs.
Morken, Sven. 9/12 1854.17/10 1877. 17/10 1877. 780.1/7 1890. Reitstøen.
Engan, John Hallsen. 20/6 1841. 1/11 1877. 1/11 1877. 780. 1/7 1890. Tyvold.
Holden, Hans Olsen. 10/4 1844. 1/11 1877. 1/11 1877. 780.1/7 1890.Tyvold.
Sveen, Jørgen Olsen. 13/3 1847. 1/7 1878. 1/7 1878. 780.1/7 1890. Bjørgen.
Hansbakken, Kristoffer K. 23/2 1846. 1/7 1878. 1/7 1878. 780. 1/7 1890. Singsaas.
Bjørgen, Ole Johnsen. 26/8 1854. 1/7 1878. 1/7 1878. 780.1/7 1890. Tolgen.
Svendsen, Bersven. 27/5 1839. 15/10 1877. 1/10 1878. 780. 1/7 1890.Nypladsen.
Rosmæl, Peder P. 28/8 1846. 1/7 1879. 1/7 1879. 780. 1/7 1890.Melhus.
Estensen, John. 17/7 1852. 1/2 1880. 1/2 1880. 780. 1/7 1890. Tolgen.
Hovind, John J. 28/1 1856. 1/3 1880. 1/3 1880. 780. 1/7 1890. Hovind.
Bye, Petter . 28/8 1852. 1/1 188l. 1/1 1881. 780. 1/7 1890.Lundemo.
Karlsrud, Paul. 1/8 1839. l8/4 1881. 18/4 1881. 780. 1/7 1890.Os.
Vinge, John Johnsen. 3/8 1846. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890.Trondhjem.
Brække, Hans M. 8/5 1845. 17/10 1881 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Ranheim.
Sæther, Thomas J. 24/5 1862. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Hell.
Andersen, August. 22/7 1836. 17/10 1881.17/10 1881. 780. 1/7 1890. Hegre.
Sørli, Arnt Olsen. 9/4 1855. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Hegre.
Jørstad, Johannes L. 4 /4 1849. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Hegre
Aas, Ingebrigt Larsen. 5/8 1851. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Floren.
Krogstad, Jens Jensen. 24/11 1852. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890.Floren
Megaard, Ole Olsen. 10/1 1848. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890.Floren.
Hofstad, Peder R. 26/11 1857. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890.Gudaa.
Heggenæs, Johannes. 17/10 1854. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Gudaa.
Sommervold, Allders O. 12/2 1852. 17/10 1881. 17/10 188l. 780. 1/7 1890.Meråker.
Lien, Johan J. 29/3 1848. 17/ 10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Gudaa.
Hovde, Haldo Sveinsen. 27/12 1847. 17/10 1881. 17/10 1881. 780.1/7 1890.Gudaa.
Krogstad, John J. 20/1 1846. 17/10 1881.17/10 1881. 780. 1/7 1890. Gudaa.
Hegseth, John K. 29/10 1853. 17/10 1881. 17/ 10 1881. 780. 1/7 1890.Meraker
Skanke, Ole Nilsen. 4/1 1850. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Meraker.
Ødegaard, Anders Olsen. 6/8 1853. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Nypladsen.
Bye, Elisæus Eliassen. 6/9 1853. 17/10 1881.17/10 1881. 780. 1/7 1890. meraker.
Garberg, Hans Olsen.27/5 1859. 17/10 1881. 17/10 1881. 780. 1/7 1890. Leangen.
Nilsen, Martin. 17/1 1859. 2/1 1882 . 2/1 1882. 780. 7/1 1890. Hell.
Bakken, Sivert Olsen. 14/12 1853. 30/1 1882. 30/1 1882. 780. 7/1 1890. Meraker.
Sundt, Kristoffer. 18/5 1852. 1/2 1882. 1/2 1882. 780.7/1 1890. Eidet.
Snøva, Torstein. 22/2 1849. 16/2 1882. 16/2 1882. 780. 7/1 1890. Rognes.
Trøan, Thomas T. 24/4 1844. 1/4 1882. 1/4 1882. 780. 7/1 1890. 7/1 1890.Hegre.
Kaasen, Nils Johnsen 27/9 1852. 1/5 1882. 1/5 1882. 780. 7/1 1890. Ranheim.
Brænden, Ingebrigt G. 27/8 1846. 1/5 1882. 1/5 1882. 780. 7/1 1890. Meraker.
Gravrok, Lars Pedersen. 16/2 1845. 27/12 1875 2) 23/5 82. 780. 7/1 1890. Singsaas.
Engen, Peder Olsen. 25/5 1851. 20/6 1882. 20/6 1882. 780. 7/1 1890.Malvik.
Krogstad, John Eliassen. 16/5 1852. 26/6 1882. 26/6 1882. 780. 7/1 1890. Hell.
Næssemo, John P. l3/4 1858. 26/1 1883. 26/1 1883. 780. 7/1 1890. Floren.
Bakken, Bersven L. 16/6 1850. 1/2 1883. 1/2 1883. 780. 7/1 1890. Reitan.
Mælen, Ole Olsen. 5/9 1856. 1/2 1883. 1/2 1883. 780. 7/1 1890. Hegre.
Grindbak, Sivert I. 30/3 1857. 2/2 1883. 2/2 1883. 780. 7/1 1890. Hommelvik.
Aavik, Petter Johnsen. 25/7 1855. 19/3 1883. 19/3 1883. 780. 7/1 1890.Gudaa.
Uglem, John Andersen. 1/7 1854. 1/7 1883. 1/7 1883. 780. 7/1 1890. Hegre.
Tronstad, Sivert Jørgensen 30°/8 1853. 1/7 1883. 12/7 1883. 780. 7/1 1890. Malvik.
Reppeplads, Thomas N. 8/10 1842. 1/6 1884. 1/6 1884. 780. 7/1 1890. Hell.
Moen, Arnt Jensen. 24/9 1837. 27/12 1875. 1/6 1884. 780. 7/1 1890. Hovind.
Skjetne, Petter Evensen 30/4 1855. 1/6 1884. 1/6 1884. 780.7/1 1890.Hommelvik.
Rosmæl, John Pedersen. 16/8 1856. 1/7 1884. 1/7 1884. 780. 7/1 1890. Trondhjem.
Morken, Peder Hansen. 26/8 1849. 1/9 1884. 1/9 1884. 780.7/1 1890. Reitan.
Værnes, Theodor Larsen. 24/11.1847. l/8 1885. 1/8 1885. 780. 7/1 1890. Hommelvik.
Lilleler, John Paulsen. 27/11 1838. 1/1 1883. 15/6 1886. 780. 7/1 1890. <Heimdal.
Ler, Ole Olsen. 22/10 1856. 1/10 1886. 1/10 1886. 720. 7/1 1890. Melhus.
Kløften, Ole Johnsen. 15/1 1860. 1/11 1886 1/11 1886. 720. 7/1 1890. Tolgen.
Holm, Kristian J. 5/12 1856. 1/1 1887. 1/1 1887. 720. 7/1 1890. Hommelvik.
Lundemo, Anders R. 9/1 1846. 25/11 1887. 25/11 1887. 720. 7/1 1890. Melhus.
Bye, Ingebrigt R. 10/1 1857. 1/8 18. 1/8 1888. 660. 28/6 1889. Trondhjem.
Høistad, Kristen L. 22/12 1850. 28/6 1889. 28/6 1889. 660. 28/6 1889. Singsaas.
Skjetne, Andreas Hansen. 17/3 1863. 1/6 1890. 1/6 1890. 660. 1/6 1890. Selsbak.
Skjetne, Ments Olsen. 8/5 1865 15/9 1890. 15/9 1890. 660. 15/9 1890. Trondhjem.

Broformænd:

Rostendal, Ole Sivertsen 28/7 36. 6/a 64. 1/5 69. 1200.
Esp, Ole Olsen 28/ 7 44. 1/8 76. l/S 76. 1200.
Hansen, Tjøstel 26/6 20. 6/8 64. 6/a 64. 88'3.

Brotømmermænd:

Skjetne, Olaus. 22/4 1835. 1/9 1880. 1/9 1880. 840. 1/1 1890. Heimdal.
Skjetne, Ole Mentsen. 4/8 1841. 1/9 1880. 1/9 1880. 840. 1/1 1890. Do.

Snedker:

Smed:
Gylland, Ole Eriksen. 27/12 1855. 1/10 1877. 1/4 1884. 2,30 1/1 1887. Røros.

Tunel- og Grindvogtere:

Gellein, Anders A. 10/10 1814. 6/8 1864. 24/6 1884. 600. 24/6 1884. Trondhjem.
Kristensen, Bernt. 29/4 1820. 6/8 1864 . 1/6 1874. 420. 1/1 1887. Ler.

Brovogtere.

Eggen, Hans Olsen. 3/6 1848. 24/6 1884. 24/6 1884. 900. 1/1 89. Trondhjem.
Sivertsen, Andreas. 19/1 1853. 14/4 1882. 14/4 1882. 780. 1/7 90. Do.
Langøien, Isak. 29/6 1845. 13/5 1882. 13/5 1882. 780. 1/7 90. Do.
Granøien, Nils Olsen. 22/8 1850. 15/4 1890. 15/4 1890. 720. 15/4 90. Do.


Kilder

  • Ludvik Sanderud og Andreas Minken. Norsk Jernbanekalender 30.11.1890.

Se også