WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Arildsløkken i Ila

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Arildsløkken i Ila 1855.
Schrøderarkivet
Emil Grønnings petroleumslager. Foto:Erik Olsen. NTNU. CC BY-SA 4.0

ArildsløkkenIlevollen, tidligere landsted mellom Ilevollen, Osloveien og Arilds gate. Egentlig het gården Adriansløkken etter den første eier Adrian Rochertsen Falkener som var borgermester i Trondheim i 1560-årene. Plassen lå på grensen mellom byen og Trondhjems Bymark.

Senere tilhørte eiendommen borgermester Jon Robertsen, hvis enke i 1668 solgte til sin svoger , viselagmann Christoffer Caspersen Schøller. Den het da Adrians løkke. Fra ca 1750 tilhørte den Hans Ulrik Thomassen Mølmann. Hans datter Christiane var gift med riksgreve Carl von Schmettow som så arvet Arildsløkken. Etter hans død i 1821 overtok krigsråd Andreas Svane Dick, se Dickaunet. I 1851 ble eiendommen solgt til et konsortsium som anla et brenneri på Arildsløkken. Byens første profesjonelle fotograf Johan Rostad, leide lokaler her 1855 - 1858.

Marineløytnant Tobias Severin Brodtkorb og hans sønn Tobias Brodtkorb la ned gårdsdriften i 1885 og stykket området opp til boligtomter fra 1900. Gården ble senere revet.

Emil Grønning A/S hadde petroleumslager her.

Det gikk et større leirskred her ved Arildsløkken i 1722.

Kilder

  • 1. Trondheim byleksikon