WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Arne Georg Myhrvold

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Arne Georg Myhrvold
Myhrvold, Arne Georg, avd.ing., Asker, (19.3.1895 i Strømsgodset, Skoger. Foreldre: Gulbrand Jørgen Myhrvold og hustru Anna Sophie f. Nilsen. Gift 1923, Olga Johansen. 2 døtre.

Ansatt i smie 7 mndr., ved papirfabrikk 2 år og 5 mndr. Tekn. aftensk. Ansatt 6 år ved jernb.anl., Drammenbanens ombygning og ved driften av banen. Kristiania elementærtekn. dagskole 1916. Anleggsarbeider, skinnegangsformann, stikningsformann, fungert som oppsynsmann og banemester. Christiania, tekniske Mellemskole, bygg og anleggslinjen 1920. Ansatt 7 år ved Norges Statsbaner, Drammensbanens ombygning og driften. Tegner og konstruktør ved jernbanens broanlegg over Drammenselven, 3 år. Konstruktør og ing. i Drammen jernbanedistrikt ved baneavd. Fra 1939 sjef for tegne- og konstruksjonsavd. Fra 1949 avd.ing. og sjef for samme avd.

Kurs i hæyere matematikk, engelsk, tysk, grafostatikk og jernbetong ved Oslo tekn. skole. Studiereiser i inn- og utland vedr. jernbanetekn. gjøremål. Spes. int.: Fotturer, sportsfiske. Fra 1920 medl. av Oslo Tekn. Forening. Medl. av Jernbanens Tekn. Forening og av styret fra starten 1931-41. Var med og stiftet J.T.F. Forman i Oslo Tekn. Forening 1937-38 og i NITO Oslo-avd. 1938-41, samtidig formann i Jernbanens Tekn.forening. Medl. av NITO fra 1936 og formann i NITO Hovedstyre 1941-48. På ny formann i Jernbanens Tekn.forening 1952-56. Godkjent ing. fra 1940. Medl. av Landsnemnda for godkjenning av entreprenører. Medl. av Asker herredsstyre i flere perioder 1926 -56, formann i komm. utvalg og styrer. Ridder av Det Gyldne Tannhjul 1948, Bergen avd. Ridder av Det Gyldne Tannhjul 1956, Oslo avd. Æresmedl. i NITO fra 1956.

Kilder

  • Ingeniører og teknikere i NITO
  • Gravminner i Norge