WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Arthur Collett

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

COLLETT, Arthur, barnelege, dr. med., Oslo, (8.5.1879 i Trondheim - 2.8.1968 i Oslo), sønn av brukseier Albert Peter Severin Collett (1842 -96) og Nanna Høegh (1854-1921). Gift 1912 Ingeborg Wedel Jarlsberg, f. 17. juni 1889, datter av godseier på Atlungstad , Carl Gustav Wedel Jarlsberg ( 1854-1924) og Amalie Thomine Michelet ( 1859-1933).

St. 1897, cand. med. 1905, dr. med. 1920, reservelege Larvik Bad l906, kand. Rikshosp. 1906, kommunelege Modum 1908, kand. Fødselsstift. 1909, reservelege Rikshosp. barneavd. 1911-15, prakt. barnelege i Oslo siden 1911, lege ved barnehjem siden 1916, skolelege i Oslo 1920 - 45. Rekke vitensk. avh., særlig om barnesykd. På foranledning av Folkeforbundet undersøkelser over spebarnsdødelighetens årsaker i Hedmark og Oslo fylker 1927. Utgitt skrifter om barnepleie og spebarnstell, skrevet i dags- og fagpresse samt periodiske tidsskr. om med. emner. Redaktør Sunnhetsbladet siden 1934. Form. Norsk for. til fremme av forsorg for barn siden 1924, med l. Norges Barnevernsråds styre 1924, viseform. l927- 45, form. i Norsk Pediatrisk Selsk. 1931 - 32, sekr. i Nordisk Ped iatrisk For. 1919-34, viseform. 1934--45, medl. av styret i Norsk forening til kreftens bekjempelse siden l939, formann Barnevernsakad. i Oslo siden 1935, form. i Norsk For. for motarb. av Tannsykdommer 1937-39, medl. andre vitensk. inst. foruten komm. verv, bl. a. medl. Oslo skolestyre 1926-45.

Kilder

  • Harald Gram og Bjørn Steenstrup. Hvem er Hvem 1950
  • Gravminner i Norge