WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Asbjørn Auran

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Asbjørn Johan Auran, (19.3.1931 i Trondheim - 10.4.2017), sønn av ligningsfullmektig Johan Auran og Jarldis Engan. Gift. 3 barn.

Asbjørn Auran ble utdannet sivilingeniør ved Bygningsingeniøravd. NTH 1955. Militærtj. som byggeleder Ørland flystasjon og ved Forsv. Distriktsing. / Trøndelag 1955-56. ans. hos Bying. Steinkjer 1956, komm.ing. i Fauske 1957, ing. hos Bying. Steinkjer fra 1957, senere Byingeniør i Steinkjer. Fylkesingeniør i Sør-Trøndelag, STFK-Plan- og Næringsavdeling 1983-85. Senere Overingeniør for Forsvarets Bygningsstjeneste.

Bosatt i Veimester Kroghs gt i Trondheim.

Kilde

  • 1. NIFs medlemsfortegnelse 1986
  • 2. Ingeniørmatrikkelen 1955
  • 3. Gravminner i Norge
  • 4. Trondheimsbasen