WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Asbjørn G. Johansen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Asbjørn G. Johansen 22.11.2010

Asbjørn Gudmund Johansen (31.10.1922-1.8.2011) var født i Trondheim som sønn av Bernt Hartvig og Rønnaug Pauline Johansen. Asbjørn var eldst blant 5 søsken. Gift med Bodil Aae 24.7.1948. 3 barn Heidi, Per og Gry. Bosted Einhaugen, gnr 39/11, fra 1932.

Asbjørn Johansen var kaiarbeider og steinarbeider, og var på tømmerhogst om vinteren. Under 2. verdenskrig ble han utkommandert på jernbanearbeid i Melhus og på Saltfjellet. Han ble fengslet for opprørsk virksomhet mot tyskerne.

Asbjørn G. Johansen ble senere forsikringsagent og var befal i Heimeværnet. Han var med og stiftet Jonsvatnet Idrettslag, og var selv aktiv i ski og fotball. Han var også medlem av Naturvernforbundet. Han ble tidlig medlem av arbeiderbevegelsen, og var en aktet 1. maitaler

Asbjørn G. Johansen var æresmedlem i Strinda historielag siden 22.oktober 2007. Han var en meget benyttet forfatter i historielagets årbok Strinda - den gang da. Han skrev mange artikler fra Jonsvannstraktene og fra nærområdet ved Sæterbakken og Vikarauntjønna. Han var sekretær i foreningen 1996-1998, og medlem av foreningens navnekomite.

I fritiden var Asbjørn G. Johansen medlem av Trondheim Spelemanslag der han en tid var leder. Hans instrument var mandolin. Han var også en flink natursteinsmurer. Mye av fritiden ble tilbrakt på familiens selvbygde hytte på Oddan i Valsøyfjorden.

2001: Kristofer Grendahl, Asbjørn Johansen, Randi Moxness og Knut L. Vik: Strinda den gang da - en billedkavalkade side 71-81
2002: Asbjørn G. Johansen: Mine krigsminner fra Jonsvannstraktene side 102-109
2003: Asbjørn G. Johansen: Øvre Charlottenlund- som det en gang var side 7- 21
2004: Asbjørn G. Johansen: Kaféen på Meieribakken side 49- 54
2005: Asbjørn G. Johansen: Issaging på Vikerauntjønna i gamle dager side 72- 77
2006: Asbjørn G. Johansen: Meieribakken ved Jonsvatnet. Meieri, butikk og postkontor side 30- 41
2007: Asbjørn G. Johansen: Røstadbakken, den gang da s 35
2008: Asbjørn G. Johansen: Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet s 121
2009: Asbjørn G. Johansen: Slaget om Stalingrad og ploghuset ved Kuset s 92
2010: Asbjørn G. Johansen: Langs Jonsvannsveien - navn og historie side 63


Kilde

  • 1. Strinda historielags arkiv