WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Asbjørn Habberstad AS - Ansatte

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Konsulentfirmaet Asbjørn Habberstad AS var spesialister på rasjonaliseringstjenester i industri og bedrifter. Etter 2. verdenskrig, og særlig på 1950-tallet, vokste virksomheten raskt.

En rekke personer ble ansatt som ingeniører og rådgivere, gjerne utleid til firmaer og bedrifter i Norge, Skandinaviiske land, Brasil og andre land. Flere av disse personene fikk senere gode jobber. Mange tilsatte kom utdannet som sivilingeniører fra Maskinavdelingen ved NTH i Trondheim.


Pr. 1960 og 1986 gjengis biografier for endel ingeniører som har vært ansatt hos Asbjørn Habberstad:

 • Arnesen Nils F., f. 08.06. 1920, bosted Skolestien 4 0373 Oslo 3 , utdannet Siviling Maskin Norge 1944, ansatt Siviling. Habberstad Asbjørn A/S Postboks 7 1322 Høvik
 • Bjørnseth, Ulf, f. 14. 8. 1921 i Oslo, sønn av oppmålingssjef Finn Bjørnseth og Mathilde Michelsen.

M.ing. ETH Zürich 1949. Fra 1950- 53 kons. Asbjørn Habberstad A/S,Oslo, siden 1953 kons.virksomhet Sao Paulo,Brasil i samarb. mod Asbjørn Habberstad A/S,Oslo og Noreno S/A, Iml. E. Com., Sao Paulo.

 • Borgersrud, Asbjørn, f. 18. 8. 1917 i Oslo, sønn av lærer Kristian Borgersrud og Hedvig Kristiansen.

M.ing. NTH 1941. Driftsass. Myrens Verksted 1941- 43, arb.studier Asbjørn Habberstad 1943- 45, driftsing. A/S Myrens Verksted, Oslo fra 1945.

 • Bødal, Knut, f. 4. 3. 1922 i Kolvereid, sønn av dr. Andr. Bødal og Elvira Sørsdal. M.ing. NTH

1947. I rasj.firmaet Asbjørn Habberstad 1946-53, de to siste år som o.ing., fra I954 rasj .virksomhet i Brasil i samarbeid med Asbjørn Habberstad A/S og Noreno -Brasil.

 • Bøyum, Bjarte, f. 6. 9. 1928 i Elverum, sønn av lektor Hans Bøyum og Kristine Nitter-Walaker.

M.ing NTH 1954. Ans. hos rasj.kons. Asbjørn Habberstad, Oslo 1955- 58, metodeing. Danfoss, Nordborg Danmark fra 1958.

 • Eldrup, Nils, f. 9. 8. 1920 i Holt pr. Tvedestrand, sønn av kjøpm. Severin Eldrup og Maggie

Berntsen. M.ing. NTH 1948. I firmaet Asbjørn Habberstad A/S, Oslo siden 1949, rådg. ing. i prod.teknikk og driftsøkonomi.

 • Ellingsen, Hans Erik, f. 27. 10. 1928 i Skien, sønn av gross. Haakon Ellingsen og hustru Eugenie.

M.ing. DTH København 1954. Ans. Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1954- 56, fra 1957 Arnold Wiigs Fabrikker A/S, Halden.

 • Trond Egil Ellingsen, f. 14. 5. 1927 i Trondheim, sønn av konsul og disp. Egil Johan Ellingsen og Gunvor Høyer. M.ing. NTH 1952. Hos S. ing. Asbjørn Habberstad, Oslo fra 1952.
 • Engenes, Svein Olaf f. 17.08.194545, utdannet Siviling Maskin USA 68, ansatt

Siviling. Habberstad Asbjørn A/S Postboks 7 1322 Høvik

 • Engeset, Reidar, f. 19. 5. 1926 i Volda, sønn av rutebileier Ragnv. L. Engeset. M.ing. ETH

Zurich 1952. Asbjørn Habberstad A/S, rasjonalisering 1953 - 57, Alfsen & Gunderson, salg 1957- 59, Stord Marin Industri A/S, prosj. fra 1959 .

 • Faye-Petersen, Olav, f. 06.12.1927, bosted Rytterfaret 15 A 1347 Hosle, utdannet

Siviling Bygg Sveits 1952, ansatt Siviling. Habberstad Asbjørn AS Postboks 7 1322 Høvik.

 • Fagernæs, Johan, f. 25. l. 1930 i Oslo, sønn av Aksel W. Fagernæs og Hedvig Stillesen Bolstad.

M.ing. NTH 1955. Asbjørn Habberstad A/S, Oslo fra 1955, rasj .konsulent.

 • Folkeson, Jan Emil, f. l. 2. 1926 i Horten , sønn av orlogskaptein, dirigent for Marinemusikken

Hugo Folkeson og Marie Olsen. M.ing. NTH 1950. Ans. NSB 1950 som ing. I til 1953 og avd. ing. Il til 1957, Asbjørn Habberstad A/S, Oslo siden 1957, rådg . ing. i driftsøkonomi og produksjonsteknikk.

 • Arne Furuseth, f. 14. 10. 1921 i Oslo, sønn av insp. Kristian Furuseth og Helga Ullern. M.ing.

NTH 1948. Fra 1949- 53 kons. i rasj.firma Asbjørn Habberstad, Oslo, 1953- 58 og fra 1959 o.ing. Bærums Verk, 1958- 59 disp. Jømna Brug, Elverum.

 • Gabrielsen, Alfred, f. 16. 3. 1920 i Stavanger, sønn av håndverksmester Olav G. og Rachel

Aadnesen. M.ing. NTH 1950. Rådg. ing. for tekn . og merk. rasj. i konsulentfirma Asbjørn Habberstad A/S, Oslo siden 1950.

 • Gjerde, Rolf Harry, f. 18.1.1922 i Oslo, sønn av verkstedeier Harald Gjerde (1893-) ogJenny Marie Gulbrandsen 81895-). Gift 1948 med Inger Synnøve Johansen f.19.4.1922 i Oslo. Utdannet ved Oslo Hndelsgymnasium 1942. Beregner i Livsforsikringsselskapet Samvirke 1942-48, ligningsfullmektig Oslo kommune 1948-62. Hos Asbjørn Habberstad fra 1963.
 • Gullaksen, Karl Gerhard Marnburg, rasjonaliseringsing., Oslo, f. 3/12 1928 i Oslo.

Foreldre: Gust . U. Gullaksen og hustru Emly f. Marnburg. Eks. artium, reallinjen, Ullern høyere skole, 1947. Otto Treiders Handelsskole, studentlinj en, 1948. University of Mississippi, USA, B. S. in E. A., industrial engineering, 1953. Rasjonaliserin gsing. hos Asbjørn Habberstad 1953- 56. Pr osjekteringsing. hos SAS 1956-61. Rasjonaliseringsing.samme sted siden 1961. Gift 1958, Julie Kastrud. 1 datter.

 • Haganæs, Knut, f. 28. 2. 1924 i Oslo, sønn av oberst Einar Haganæs og Sonja Meyer. Skipsing. NTH 1950. Rasj.kons. , senere avd.ing. Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1950- 58, forsker N.T.N.F., Oslo 1958- 60, dir. materialunders.avd. Richard Muther & Associates, Kansas City, Mo. USA fra 1960.
 • Thorvald Halvorsen (7.3.1923 i Gol-), sønn av sekretær Arnt M. Halvorsen og Ragna Gjesdal. Gift 1949 med Ester Bjurstrøm. Siviløkonom. Handelshøyskolen i København 1952. Hos Asbjørn Habberstad fra 1966-.
 • Hasvold, Per, f. 29.10. 1918, bosted Colletts gt 8 0169 Oslo 1, utdannet Siviling

Maskin Norge 1940, i 1986 Direktør hos Habberstad Asbjørn A/S Postboks 7 1322 Høvik. Foreldre:Karl Bredo Hasvold og hustru Signe f. Berg. Gift 1950, Elin Lødøen. l sønn, 1 datter. Oslo tekn. skole, maskintekn. fagl. 1940. Bergen tekn. skole, produksj. tekn. og driftsØkonomisk fagl. 1942. Ans. ved A.s Motoren Rapp 13 år fra 1940, hvorav de siste 5 år som prod.sjons- og driftsing. Rasjonaliseringskonsulent i konsulentfirmaet Asbjørn Habberstad A.s siden 1955. Deltatt i en rekke spesialkurs og studiereiser for videreutdannelse i tekn. rasjonalisering. Benyttes som oppdragsleder ved rasjonaliseringstiltak i industribedrifter rundt om i landet - for AsbjØrn Habberstad A.s.


 • Ola Hellan, f. 5. 4. 1925 i Trondheim, sønn av ing. Haldor Hellan og Laura Beyer. M.ing. NTH 1951. Tekn. etat LOK 1951- 53, rådg. ing. firma Asbjørn Habberstad A/S, Oslo fra 1953.
 • Heyerdahl, Hieronymus, f. 31. 8. 1916 i Berg i Østfold, sønn av o.r.sakf. Hieronymus Heyerdahl og

Gerda Øvergaard. M.ing. ETH Zürich 1943. Kons.firmaet Asbjørn Habberstad 1945- 49, verkst. ing. P. G. Rieber & Søn, Bergen 1949- 51 , salgsing. Berkel A(S, Oslo fra 1951.

Driftsass. Nidar Chokoladefabrik 1936- 41 , avd.ing. Askim Gummivarefabrik 1941- 44, arb. og prod.leder A/S Christiania Staal- & Jernvarefabrik, Moss 1946- 49, avd.ing. hos Asbjørn Habberstad A/S til l95l og senere o.ing., soussjef A/S Strømmen Bruk, Hamar til 1959, o.ing. Figgjo Fajanse A/S, Sandnes fra 1959.

 • Holhjem, Bjarne, f. 10. 2. 1929 i Sandar, sønn av skolestyrer Abr. Holhjem og lærerinne

Åste H. , f. Forberg. M.ing. NTH 1952. Ing. NSB Hovedst. 1953-55, rasj.ing. i Norsk Hydro 1955- 57, kons. hos Asbjørn Habberstad A/S, Oslo fra 1957.

 • Hornes, Per, f. 3. 5. 1920 i Porsgrunn, sønn av bygartner Sigurd Horne og Thora Mathisen .

M.ing. NTH 1948. Rasj.ing. hos Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1948- 49, driftsing. S.D. Cappelen-Ulefos Jernværk 1949- 52, avd.ing. Skotfos Bruk 1952- 59, overlærer Horten tekniske skole fra 1959.

 • Hovstad, Olav, f. 31. l. 1925 i Oslo, sønn av overing. Eivind Hovstad og Elise Halvorsen. M.ing.

NTH 1951. Rasj.arb. hos Ingeniør Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1951- 52, varmetekn. kons.arb. i Norsk Dampkjelforening 1952- 55, fra 1955 A/S Tofte Cellulosefabrik, varmetekn. ing. i fabrikken.

 • Hvistendahl, Joar Albert, f. 11. l. 1922 i Oslo, sønn av gross. Victor Albert Hvistendahl (1880-1958) og Dagmar Knoph (1893-1962). Gift 1951 med Ragnhild Søyland (17.1.1927 i Flekkefjord-).

M.ing. NTH 1947. Salgs- og serviceing. i fa. Rolf Lycke, Oslo 1948-49, kons. Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1949-59, tekn. kons. Den norske Creditbank, Oslo fra 1959.

 • Hysing, Jan Didrik Weisert Tambs, f. 7. 9. 1922 i Hedrum, sønn av o.r.sakf. Ahlert Hysing (1880-19599 og Ingrid Tambs (1884-1963). Gift 1951 med bedriftssykepleier Maren Sofie Sandved.

M.ing. NTH 1948. Ing. Norsk Hydro, Oslo 1948- 49, utlandet 1949- 50, Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1950 - 54, Jonas Øglænd, Sandnes fra 1954,direktør A/S Heistad fabrikker fra 1961.

 • Ivarson, Jon R., f. 21. 9. 1923 i Ø. Bærum, sønn av direktør i Norske Meieriers Salgssentral

Erik Ivarson og Alfhild Øglænd. B. Se. Adm. Eng. Univ. Illinois, Ill. USA 1952, M. Sc. sst. 1957. Kons. Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1952- 55, lektor produksjonsteknikk Univ. Illinois 1955- 58, Productivity Export I.L.O., Egypt 1958- 59, rasj.kons. M.V.L. , Oslo fra 1959.

 • Johnsen, Gudbrand, f. 2. 4. 1924 i Bergen, sønn av overlærer ved BTS Sverre G. Johnsen og

Margit Rønning. M.ing. NTH 1950. Salgsing. hos Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. A/S, Oslo 1950- 52, og Sverre Munck, Bergen 1952 - 55, siden 1955 kons. i firma Asbjørn Habberstad A/S, med transportteknikk og transportøkonomi som spesialfelt.

 • Jønland, Magnar, f. 25. 7. 1916 i Meldal, sønn av verksarb. Johan Jønland og Johanne Nordø.

M.ing. NTH 1943. Ing. Chr. Salvesen & Chr. Thams Comm. A/S Thamshavn 1944-45, rasj.kons. i firma Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1945- 48, stipendiat ved NTH 1948- 49, arb.studiesjef A/S De Forenede Ullvarefabr. D.F.U., Sandnes 1949- 52, fabr.sjef Cathrineholm A/S, Halden 1952- 54, fra 1954 Norsk Hydro, avd.sjef for rasj.avd. , Herøya.

 • Harald Kjeldsen, f. 7. 8. 1926 i Leinstrand, sønn av snekker Kristian Kjeldsen og Ragna Svaan.

M.ing. NTH 1953. Vit. ass. Vannkraftlab. NTH 1953- 55, rasj.ing. hos Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1955- 59, o.ing. Statens teknologiske institutt, avd. Trøndelag fra 1959.

 • Kristiansen, Trond Age, født 05.04.1947, bosted Folloveien 47 A 1400 Ski, utdannet

Siviling Kjemi Norge 1970, ansatt hos Konsulent Habberstad Asbjørn A/S Postboks 7 1322 Høvik.

 • Krokan, Tore, f. 27. 4. 1927 i Skogn, sønn av havebrukslærer Olaf Krokan og Karin Fuglaas.

M.ing. NTH 1954. Konsulentfirmaet Asbjørn Habberstad, Oslo 1954-56, arb.studieing. A/S Årdal og Sunndal Verk, Sunndalsøra fra 1956.

 • Larsen, Finn Henning, f. 5.6.1921 i Gjerpen, sønn av kontrollør Hans Larsen (1882-) og Ruth Gerda Gundersen (1887-1963). Gift 1953 med Ester Maria Valjakka (22.6.1922 i Finland-). Handelshøyskolen 1947. Bedriftsrevisor Nord-Trøndelag skatteinspektorkontor, Steinkjer 1948-51, hos Asbjørn Habberstad A/S 1951-53, kontorsjef Skiensfjorden kommunale kraftsselskap Porsgrunn 1954-63, økonomidirektør A/S Lemkuhl, Oslo 1963-.
 • Løken, Tore Kristian, f. 29. 3. 1923 i Oslo, sønn av fhv. distr.sjef Kristian Løken og Laura

Unneberg. B.ing. Univ. of Illinois 1950, M. Sc.sst. A/S Oslo Mørtelverk 1950-57, i kons.firmaet Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1957- 60, fra 1960 Sand & Singel A/S, Oslo.

 • Moe, Einar Printz, f. 25.10.1945, adresse Nordliveien 19 A 1320 Stabekk, utdannet

Siviling Elektro Norge 1971, ansatt hos Siviling. Habberstad Asbjørn A/S Postboks 7 1322 Høvik.

 • Moen, Olav, f. 18. 9. 1913 i Kongsberg, sønn av våpenarb. Sverre M. og Olga Grosvold.

M.ing. NTH 1940. Sørumsand Verksted AJS 1941-43, A. Habberstad, Oslo, arb.studier 1943- 44, Raufoss Amm.fabr. 1944-47, Norwegian Paper Mill A/S, Drammen 1947-52, A/S And. H . Kiær & Co. Ltd., Fr.stad 1952-58, o.ing. Herre Fabrikker A/S pr. Porsgrunn fra 1958.

 • Mørck, Hans Kristian, f. 17. 9. 1920 i Oslo, sønn av lege Bjarne Mørck og Lulli Talle. M.ing.

KTH Stockholm 1949, Univ. Calif. 1951- 52. Rasj.kons. Asbjørn Habberstad A/S 1949- 51 og 1954-55, ass.ing. Univ. California, Los Angeles USA 1952-53, fra 1955 ans. Chr.a.Spigerverk, Oslo.

 • Nedberg, Aaleiv Thor Tvedt f 23.12.1922 i Asker, sønn av agent Bjarne Nedberg (1890-) og Audhild Tvedt (1891-1963). Gift 1951 med Aagot Urheim (4.5.1923 i Bergen-), datter av sekretær Jakob Urheim. Norges Handelshøysskole 1946. Hos Asbjørn Habberstad fra 1950, senere medeier og styremedlem.
 • Nilsen, Dag Henrik Biørn, f. 01.05.1945, bosted Nyquistvn 19 1176 Oslo 11, utdannet

Siviling Marintekn Storbritannia 69, ansatt Siviling. Habberstad, Asbjørn AS Postboks 7 1322 Høvik

 • Nilsson, Harald, f. 11. 10. I925 i Jönkoping, Sverige, sønn av siviling. Valdus P. Nilsson og hustru

Ruth. M.ing. KTH Stockholm 1950. Kons. i firma Asbjørn Habberstad 1951-54, fra 1954 Norsk Hydro, transporting. Eidanger Salp.fabr.

 • Ole Nygaard, f. 21. 4. 1925 i Ullensaker, sønn av disp. Kristen Nygaard og hustru Inga. M.ing.

KTH Stockholm 1949. Kons. hos Asbjørn Habberstad A/S 1950- 53, A/L Fellesmeieriet, Oslo siden 1943, driftsing. fra 1955.

 • Poppe, Knut Trygve, f. 30.07.1939, bosted Vidars vei 10, 1342 Jar, utdannet Siviling

Maskin Storbritannia 1966, Konsulent Habberstad Asbjørn AS Postboks 7 1322 Høvik.

 • Rand, Christian, f. 30. 11. 1923 i Oslo d. 9.19.1981, sønn av gross. Niels Rand og Aagot Dahl. Gift 1953 med Anne-Lise Andersen (30.1.1931 i Oslo-). E Ling. Univ. Toronto 1950, M. Se. Univ. California 1954. Norsk Marconikompani A/S, Oslo 1950- 52, Research Assist. Univ. Cali f. 1953-55, kons. Asbjørn Habberstad, Oslo 1955- 57, kons. Wigerts Rederi, Oslo 1957- 59, avd.sjef hos Asbjørn Habberstad A/S, Oslo fra 1959.
 • Rekdal, Lars, f. 26. 10. 1921 i Molde, sønn av fabrikkeier Ragnvald Rekdal og Lina Myrabø.

M.ing. DTH København 1950. Asbjørn Habberstad, Oslo 1950, Styret for det industrielle Rettsvern 1950- 52, NVE 1952-58, fra 1958 Rana Gruber A/S, Oslo.

 • Saxhaug, Lorentz Juul, f. 25. 12. 1923 i Aurdal i Valdres, sønn av skogforv. Anders Saxhaug og Sigrid Marie Frogner. Gift med fysioterapeut Inger Kathrine Vahl (16.7.1925 i Trondheim-)5 barn.utdannet M.ing. NTH 1951. Kons. tekn. og merk. rasj. Asbjørn Habberstad

A/S siden 1951, nå avd.sjef for Sverigeavd., Savedalen Sverige.

 • Schjeldsøe, Sverre Emile, f. 28. 2. 1922 i Le Havre Frankrike, sønn av hvalfangstbest.

Sverre Schelsøe og Ragna Asbjørnsen . ELing. NTH 1947. Ans. Ing. Rich. Pfeiffer, Sarpsborg 1947-48, avd.ing. Asbj. Habberstad A/S, Oslo 1948-53, siden 1953 partner i kons.firma i industrirasjonalisering Norconsult Ltd. , Oslo, i samarbeide med Noreno S/A, Sao Paulo Brasil.

 • Seglem, Erik, f. 20. 9. 1926 i Haugesund, sønn av Jens Seglem og hustru Eli. Skipsing. NTH

1952. Skipstegner A/S Rosenberg Mek. Verksted , Stavanger 1954- 55, rådg. ing. i prod.teknikk og driftsøkonomi Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1955- 59, tekn. insp . i rederiet Einar Rasmussen, Kr.sand fra 1959.

 • Per Selrod, f. 23. 8. 1918 i Arendal, sønn av ing. Rolf Selrod og Alette Wettergreen . M.ing. NTH 1943. Maskinhuset A/S, Stavanger 1944- 46, Asbj. Habberstad kons.firma, Oslo 1946-50, MVL,

Oslo som sekr. 1950- 51, selvst. rasj.konsulent 1951- 53, Allis-Chalmers Mfg. Co., Milwaukee USA som Industrial Eng. 1953-54, selvst.rasj.kons. 1954-56, National Industri Drammen som rasj .sjef 1956-58, fra 1958 SAS, Fornebu.

 • Skaadel, Johs., f. 2. ll. 1930 i Torvastad, sønn av prost Jakob Skaadel og Gudrun Grødem.

M.ing. NTH 1954. Kons. hos Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1956 - 58, insp. ved Sørensen og Balchens Verksted A/S, Oslo 1958, driftsing. Oslo Bølgepappfabr. A/S siden 1959.

 • Strand, Einar, f. 14. 9. 1925 i Finnsnes, Lenvik, sønn av oppsynsmann eLverk Severin Strand

og Hallfrid Rødvik. ELing. NTH 1952. Oslo Telefonanlegg, ing. 1953- 55,avd.ing 1955-56, salgsing. Neco A/S, Oslo 1957- 60, fra 1960 kons. hos Asbjørn Habberstad A/S, Oslo.

 • Straumsheim, Einar, f. 29. l. 1927 i Ålesund, sønn av lærer Ola Straumsheim og Anne Øynebråten.

M.ing. DTH København 1954. Ans. Asbjørn Habberstad A/S, rådg. ing. i prod.teknikk og bedriftsøkonomi 1954- 59, fra 1959 prosj.ing. N .A. Gasaccumulator, Oslo.

 • Lars Olav Sødahl, f. 7. 6. 1927 i Trondheim, sønn av disp. John Sødahl og hustru Oline. M.ing.

NTH 1953, Harvard Business School Mass. USA 1956 . Ans. i firma Asbjørn Habberstad A/S, Oslo siden 1953, som rasj.ing. og fra 1958 avd.leder.

 • Sørli, Dagfinn, f. 6. 11. I927 i Aker, sønn av maler Karl Johan Sørli og Nora Erichsen.

M.ing. NTH 1955. Ans. Asbjørn Habberstad rasjonaliseringskons. Oslo siden 1955.

 • Traagstad, Johan Storm f. 11.10.1921 i Oslo, sønn av banksjef Jørgen Bredo Traagstad (1889-) og Dagny Storm (1894-). Utdannet ved Handelshøgskolan i Stovkholm 1948, University of California 1952. Leder av merkantil- rådgiving hos Asbjørn Habberstad A/S fra 1948-51, leder av merkantil avd. Norsk Produktivitetsinstitutt Oslo 1954-61. I OEEC i Paris 1953-56, , freelanc bedriftsøkonomisk konsulent 1953-54,1962-63.
 • Uldalen, Per, f. 14. 5. 1924 i Tinn, sønn av jernbaneekspeditør Einar Uldalen og Sigrid Dahl.

ELing. NTH 1953. Ans. Karl Dahl & Søn A/S, Oslo 1953- 58, rasj.kons. Asbjørn Habberstad, Oslo siden 1958.

 • Velle, Hans Andreas, f. 05.12. 1933, adresse Trudvang V 8, 1342 Jar , utdannet Siviling

Maskin Norge 1959, ansatt hos Siviling. Habberstad Asbjørn AlS Postboks 7 1322 Høvik.

 • Wean, Odd,f. 09.01.1944, adresse Hønsveien 81 1375 Høn, utdannet Siviling Elektro

Norge 1968, i 1986 Markedssjef hos Habberstad Asbjørn A/S Postboks 7 1322 Høvik.

 • Young, Frithjof, f. 13. l. 1910 i V. Aker, sønn av disp. Nikolai Young og Clara Adelheid Oelhey.

Tekstiling. TH Dresden 1937. Driftsass. Vereinigte Jute-Spinnereien undWebereien A.G., Hamburg 1938-43, driftsass.Nydalens Compagnie, Oslo 1944, arbeidsstudieing. kons.firma Asbjørn Habberstad, Oslo 1944- 48 og A/S Elektrisk Bureau Oslo 1948- 51" avd.leder arb.studier A/S Årdal og Sunndal Verk, Årdalstangen fra 1951.

 • Ødegaard, Svenn, f. 14. 4. 1926 i Sarpsborg, sønn av lønningsfører Karl Ødegaard og Anna Olsen.

Skipsing. NTH 1951. Konstr. Sarpsborg mek. Verksted 1951- 52, rasj.kons. Asbjørn Habberstad A/S, Oslo 1952 - 58, Driftsbest. Westermoen Båtbyggeri og mek. Verksted , Mandal fra 1958.

Kilde

 • 1. Bjarne Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955
 • 2. NIFs medlemsfortgnelse 1986
 • 3. Studentene fra 1941