WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Aslak Bolts jordebok

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Aslak Bolts jordebok er en oversikt fra 1432 over Nidaros erkebispedømmes jordegods og eiendommer, og inntektene fra det. Den har navn etter Aslak Bolt (erkebiskop 1428–1450).

Boken er en viktig kilde til norsk økonomisk historie i senmiddelalderen. Over 3 000 gårder og steder er nevnt. Bolt gjeninnførte også en rekke mindre avgifter som var gått i glemmeboken.


Trykte utgaver

P.A. Munch gav ut et nytt trykk av Aslaks Bolts jordebok allerede i 1852. Boka har vært en viktig middelalderkilde i Norge halvannet hundreår. Oluf Rygh sammenlignet Munch sin utgave med orginalmanuskriptet da han arbeidet med Norske Gaardnavne, og Rygh sin korrigerte utgave finnes i Riksarkivet.

I 1997 gav Riksarkivet ved Jon Gunnar Jørgensen ut en ny utgave av jordeboka. Denne utgaven er tospråklig, slik at venstre oppslagsark er ordrett tolking eller avskrift, høyre oppslagsark er moderne bokmål.


Kilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Aslak Bolts jordebok» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.