WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Asplan Viak AS

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Asplan Viak AS er et konsulentselskap som tilbyr tverrfaglig rådgivning og problemløsning, spesielt rettet mot endrings- og omstillingsprosesser i samfunnet. Rådgivningstjenestene omfatter arkitektur, by- og arealplanlegging, bygg og anlegg, energi- og miljøteknikk, geoinfo og visualisering, landskapsarkitektur, samfunnsanalyse, samfunnsplanlegging, tekniske installasjoner og vann- og miljøteknikk.

Asplan Viak er heleid av Stiftelsen Asplan. Selskapet har 28 kontorer i Norge og opererer i utlandet under virksomheten Norplan, som er eid av Asplan Viak og Multiconsult.

Historie:

 • Viak etableres i 1958 som datterselskap av svenske Viak AB.
 • Andersson og Skjånes AS ble startet i 1962 av Tor Skjånes som konsulenter i by- og regionplanlegging.
 • VIAK (Via et Aqua; veg og vann) ble startet i 1960 som konsulenter innenfor VVA- (Veg Vann Avløp) -planlegging. Selskapet var eid av ansatte og dels VBB fra Sverige.
 • Andersson og Skjånes fikk i 1972 nytt navn, Asplan, med undertittel Institutt for Samfunnsplanlegging.
 • Andersson og Skjånes ble i 1977 gjort om til Stiftelsen Asplan. Stiftelsens styre var generalforsamling for Asplan AS, som fra 1977 til 1985 var et selskap med avdelingskontorer rundt i landet.
 • Asplan AS ble et konsern i 1985, der avdelingskontorene ble egne aksjeselskap. Morselskapets styre, dvs. styret i Asplan AS, utgjorde eierne/generalforsamlingen i datterselskapene.
 • I 1991 kjøpte Asplan AS selskapet Viak AS, dvs. det skjedde en fusjon mellom selskapene som etter hvert skiftet navn til Asplan Viak AS.
 • I 2005 fusjonerte selskapene i Asplan Viak-konsernet. Asplan Viak AS er i dag et konsern med ca. 800 ansatte.

Asplan Viak AS, Trondheim, Tempeveien 22, etablert i Trondheim 1965
Medarbeidere: 71
RIF-godkjente rådgivere: Mindor Alvestad, Roger Blekkan, Ståle Fjorden, Bjørn Egil Male, Arnfinn Moksnes, Rolf Sørlie .

Viktigste referanseprosjekter:


Sør-Trøndelag fylkeskommune: Reguleringsplan/KU Munkvoll leir.
Jernbaneverket Region Nord: KU Godsterminal i Trondheim.
Heimdal Utbyggingsselskap: Ilsvika boligområde.

Kilde

 • 1. Nettsted Asplan Viak A/S
 • 2. Wikipedia
 • 3. Norsk biografisk leksikon

Eksterne lenker