WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.AtB

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Logo AtB
AtB AS (A til B; tidligere Trøndelag kollektivtrafikk AS) er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Trøndelag fylke , eid av Trøndelag fylkeskommune. AtB skal planlegge, bestille, markedsføre og utvikle kollektivtrafikken i Trøndelag. Takster fastsettes av Trøndelag fylkeskommune som ledd i fylkeskommunens budsjettbehandling. AtB har tre hovedfinansieringskilder: Billettinntekter og tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune og Miljøpakken i Trondheim. All operativ kjøring utføres på AtB vegne av bussoperatørselskapene som har inngått kontrakt med AtB. AtB hadde kundesenter i Kongens gate 34 i Trondheim og på Trondheim sentralstasjon.

AtB overtok i 2010 ansvaret for oppfølgingen av busstilbudet i Trondheim som ble utført av Team Trafikk. Dette tilbudet ble i 2010 utført med en del på kontrakt gjennom anbud og en kontrakt basert på konsesjon. Konsesjonskjøringen opphørte i august 2011 når hele tilbudet i Trondheim ble overført til tjenestekontrakter etter anbud. De første bussene med AtBs logo ble satt inn i trafikk 23. august 2010. Disse bussene kjører på de linjene som var en del av det første anbudet, som omfattet de fem av de mest trafikkerte linjene i Trondheim (rutene 4, 5, 6, 7 og 9). Resten av bussene i Trondheim fikk AtBs profil og logo i august 2011 etter at de øvrige busslinjene ble satt ut på anbud.

I 2018 ble AtBs virkeområde utvidet til også å omfatte bussruter i tidligere Nord-Trøndelag fylke.

Fra 3 august 2019 innførte AtB`s nye kollektivtilbud i Trondheimsområdet.


Rutebuss linje 5 2014

Her runder en leddbuss rundkjøringen ved VegamotMoholt. Rute 5 til Dragvoll er den mest benyttede bussruten i Trondheim.

Kilde

  • 1. Nettside AtB
  • 2. Wikipedia


Eksterne lenker