WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


August Berg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
August Berg

August Berg (6.8.1857 i Trondheim - 15.7.1946 i Oslo) var sønn av kjøpmand i Trondhjem, Ludvig Munthe Berg og Eline Marie Mosling.

August Berg var elev ved Trondhjems tekniske læreanstalt. Forlot læreanstalten 1878.

1878-79 Bauacademie, Berlin. 1880 ved Bergsliens malerskole i Kristiania. 1883-86 Zahrtmann`s malerskole. 1907 kunstmaler i Kristiania.

August Berg bodde i Texas og Mexico, hvor han malte mye i 1888–89. Senere bosatte han seg i Kristiania, hvor han i 1900 forgjeves søkte Statens kunstnerstipend til tross for rosende anbefalinger fra Erik Werenskiold, Eilif Peterssen, Hans Gude m.fl. C.W. Schnitler ultalte at han som bokillustratør hadde plass i første rekke. Arkitekt Henrik Bull fremholdt at Berg ville kunne utføre større dekorative oppgaver hvor hans kunst kunne virke i samklang med arkitektur. Werenskiold skaffet ham illustrasjonsarbeid til G. Storms avhandling Norge i det nittende aarhundre, 1900–1902. Hans tegninger der av Eidsvoldsbygningen, Paleet og Den gamle Stortingsal røper at han foruten sin tegnebegavelse hadde teknisk utdannelse. Håndskriftsamlingen UB, Oslo, har 9 oppmuntrende brev fra Werenskiold til ham 1899–1903 som bl.a. gir et inntrykk av tegnernes vanskelige stilling på den tid. Som bokillustratør synes B. å ha vært aktiv hovedsakelig 1880–1903.

Kilde

  • 1. O. Alstad. Trondhjemsteknikkernes matrikkel 1875-1915.
  • 2. O. Alstad. Tillegg til Trondhjemsteknikernes matrikkel 1932
  • 3. Norsk kunstnerleksikon-utdrag