WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Baklia

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Baklia i Bymarka. Foto: UBIT

Baklia, tidligere bygselplass i Trondhjems Bymark, opprinnelig kalt Petersaunet i 1620, fra ca 1754 kalt Baklia. Navnet henspeiler på at den ligger nordvendt.

Baklia ligger på sørsiden av Fjellseterveien, rett sør for Baklidammen. Dette er trolig en av de eldste plassene som ble ryddet i Bymarka. Plassen ble lagt øde under Svartedauen, for så å bli tatt i bruk igjen noen hundreår senere.

I landkommisjonens jordebok fra 1661 er plassen benevnt som "Peters øffn" og med borgermester Otte Lorck som bruker. Den var da festet av rådmann Jacob Christensen, men lå ubrukt. Neste fester va sogneprest i Domkirken, Ole Jacobsen Borchmann som overtok plassen i 1691. I 1711 overdro presteenken Borchmann festet til stiftskriver Morten Wium, og etter hans tid var Andreas Kalberlader fester av plassn til 1754. Da overtok rådmann Hans Horneman, og deretter hans sønn Henrik Hornemann.

I 1806 ble festet overdratt til Torger Berg som i 1816 fikk skjøte på eiendommen.Etter han overtok P.A.Hansen og deretter Baard Estensen Aas fra Tolga, som drev gårdsbruk i Baklia til 1882. Da ble gården kjøpt av Ole Knudsen Grindal fra Rennebu. Hans tid i Baklia tok slutt i 1900 da kommunen kjøpte gården for 20.000 kroner for å sikre drikkevannsforsyningen. Gårdsdriften ble lagt ned, men gården var fortsatt i bruk som bolig.

I 1928 ble Baklia herjet av brann. De gamle husene gikk tapt med unntak av "Gammelbygningen". Denne ble brukt som bolig til 1959, da den ble revet.


Se også

Trondhjems Bymark


Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Fridtjof Simonsen. Baklia. Årbok Byåsen historielag 2014.
  • 3. Kildenett

Eksterne lenker