WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bare en fattig husmann

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Bare en fattig husmann
Bare en fattig husmann
Årbok for
Strinda historielag
2009
Sidetall 34
Forfatter Jan P. Breida
Overskrift Bare en fattig husmann
en historie om husmannskår
standsskille og maktmisbruk
3 stikkord Husmann
Grilstad
Charlottenlund

Historien om Bare en fattig husmann - en historie om husmannskår,standsskille og maktmisbruk ble beskrevet av Jan P. Breida i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2009.

Artikkelen er på 34 sider. Den omtaler husmannen Even Svendsen som bodde på Grilstadberget og hans mangeårige kamp mot jordeieren på Grilstad gård, Ebbe Carsten Rosenvinge. Even Svendsen fikk hjelp av danebrogsmannen Hans Barlien, og han oppsøkte også kongen i København for å hevde sin sak.

6 fotos, 10 illustrasjoner og 1 kart er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]