WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Barndomsminner fra Lade i krigsårene

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Barndomsminner fra Lade i krigsårene
Barndomsminner fra Lade i krigsårene
Årbok for
Strinda historielag
2019
Sidetall 9
Forfatter August Leonard Nissen
Overskrift Barndomsminner fra Lade i krigsårene
3 stikkord Andre verdenskrig
Barndomsminner
Strindheim skole

August Leonard Nissen (f. 1932) var under krigen elev på Strindheim skole, og vokste opp på Østmarka sykehus, der hans far var overlege. Nærheten til Lade flyplass, den tyske overtakelsen av de fleste bygningene på Østmarka og naboskapet til krigsfangeleiren ved Lade kirke ga August minner for livet.

Artikkelen forteller hvordan barna opplevde den militære aktiviteten i området, okkupantene som de til enhver tid hadde nært innpå seg, og ikke minst de russiske krigsfangene. Barna opplevde det som relativt trygt å omgås både de tyske og de russiske naboene sine, men var alltid klar over hvem som var venner og hvem som var fienden.

Hverdagene på Strindheim skole var preget av det tyske nærværet, for okkupasjonsmakten hadde i perioder behov for å rekvirere deler av skolens bygningsmasse. Artikkelforfatteren forteller om flinke lærere og god undervisning, men også om forsøk på nazifisering og om en lærer som var ufølsom og hensynsløs. Artikkelen inneholder beretningen om en skolekamerat som omkom i en drukningsulykke, og om en tysk flyger som omkom så å si rett for øynene på skolebarna.


Artikkelen er på 9 sider og viser 9 bilder


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]