WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Bellevolds hage

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Gartneriet ligger ved elva midt i bildet (1892)
Foto: Axel Lindahl
Annonse i Trondhjems Turistforening Årbok 1948
Bellevolds hage var et tidligere gartneri som bestod av grunnen fra Dronningens bastion østover langs Nidelva til Gangbrua. Hagen ble anlagt av justisvaktmester, fanejunker Elias Bellevold, som kjøpte en del av de gamle befestningsanleggene langs elven etter at disse var nedlagt 1816.

Bellevold drev gartneriet til sin død 1856, og hans enke til 1875, da hun solgte til Christian A. Hansen, som bygde det første veksthuset på eiendommen.

1878 åpnet han byens første blomsterforretning i Lysholmgården i Olav Tryggvasons gate. ü 1896 solgte han eiendommen og gartneriet til Enoch Cederpalm, som to år senere også ble eier av Hermansens hage og frøhandel. 1908 gikk Iver J Moum inn som medeier, og ble eneinnehaver 1912. Moum handelsgartneri overtok 1928 eiendommen Baldershage og flyttet virksomheten dit.

Bellevolds hage ble bebygd med eneboliger, leiegårder og en fabrikkbygning rundt 1900.

Les mer


Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996
  • Strinda historielag: Strinda den gang da 2006