WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Berg arbeidskirke

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Berg arbeidskirke, Kong Inges gate 49, sognekirke for Berg sogn i Strinda prestegjeld. Kirka ble innviet i 1972 og har 250 sitteplasser.

Kirken er en langkirke i tegl, opprinnelig oppført i 1972, påbygd i 1981. Arkitekt: Tycho Castberg-arkitekt , Nils Lien og Sverre Risan.

Berg kirkeforening ble stiftet 16. juni 1937. Ønsket var å få reist et menighetshus eller en kirke på Berg. Prost Tycho Castberg var initiativtager og første formann i Berg kirkeforenings styre 1937–42. Medlemskontingent kr 2 pr. år.

Under krigen var det lite aktivitet, Men i 1943 kjøpte foreningen en tomt av Hjalmar Østerås, denne ble først frigjort til bruk i 1960.

I de følgende arbeidsår var det diskusjon om det skulle bygges kirke eller menighetshus. Søknad om å bli eget sokn med egen kirke ble sendt Kirkedepartementet, men ble avslått og utsatt til grensereguleringer var foretatt

Sokneprest Leif Fosse, sokneprest i Strinda 1965-1972, ble formann i kirkeforeningen, og var i 10 år en inspirator for arbeidet. Han startet søndagsskole, og og det ble holdt gudstjenester på Blussuvoll skole/Strinda gymnas for Berg menighet. Diskusjonen om bygging av menighetshus eller kirke fortsatte inntil Gunnar Birkeland i 1967 løste situasjonen ved å få vedtatt at det ble bygget et menighetshus som kunne vigsles til kirkelig bruk. Medlemstallet i foreningen var da over 500, med en oppspart kapital på kr 250 000.

Arvid Lie arbeidet mye med de forskjellige instanser for å få fortgang i arbeidet med nytt bygg, og arkitekt Tycho Castberg tegnet utkast til kirkebygget. I 1971 ble det grunnstensnedleggelse ved biskop Tord Godal.

19.mars 1972 ble Berg arbeidskirke vigslet av Biskop Tord Godal til kirkelig bruk. Foruten kirkesal inneholdt kirken våpenhus, kjøkken, rom for menighetspleien., kjellerlokale med tilfluktsrom og fyrrom.

En utvidelse av kirken ble vedtatt i 1979. Peter Wilhelm Bøckman ble valgt til formann i en byggekomite. Arkitektfirmaet Lien og Rishaug utarbeidet forslag til tilbygg, og firma Per Frost påtok seg arbeidet. Kirken stod ferdig i 1981, og ble innviet ved biskop Kristen Kyrre Bremer den 14. juni 1981.

Fra 1. januar 1995 ble Berg eget sokn med eget menighetsråd. Kirkens navn ble da Berg kirke. Kommunen overtok kirken fra Berg kirkeforening.


Berg arbeidskirke. Foto: Jan Habberstad


Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Våre kirker. Norsk kirkeleksikon.


Eksterne lenker