WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Berg kirkeforening

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Berg kirkeforning ble stiftet 18. juni 1937 i Strinda. Ønsket var å få reist et menighetshus eller en kirke på Berg. Prost Tycho Castberg var initiativtager og første formann i Berg kirkeforenings styre 1937–42. Medlemskontingent kr 2 pr. år. En kvinneforening ble stiftet for å samle inn midler og stå for de praktiske oppgavene. Etter hvert ble det flere kirkeringer som samlet seg om disse oppgavene, med blant annet fester og julemesser for å samle inn midler til kirkebygg.

Under krigen var det lite aktivitet, Men i 1943 kjøpte foreningen en tomt av Hjalmar Østerås, denne ble først frigjort til bruk i 1960.

I de følgende arbeidsår var det diskusjon om det skulle bygges kirke eller menighetshus. Søknad om å bli eget sokn med egen kirke ble sendt Kirkedepartementet, men ble avslått og utsatt til grensereguleringer var foretatt

Sokneprest Leif Fosse, sokneprest i Strinda 1965-1972, ble formann i kirkeforeningen, og var i 10 år en inspirator for arbeidet. Han startet søndagsskole, og og det ble holdt gudstjenester på Blussuvoll skole/Strinda gymnas for Berg menighet. Diskusjonen om bygging av menighetshus eller kirke fortsatte inntil Gunnar Birkeland i 1967 løste situasjonen ved å få vedtatt at det ble bygget et menighetshus som kunne vigsles til kirkelig bruk. Medlemstallet i foreningen var da over 500, med en oppspart kapital på kr 250 000.


I 1992 ble Berg menighet overført fra Vår Frue menighet til Strinda menighet, og representanter fra Berg ble en del av Strinda menighetsråd.

I 1995 ble Berg menighet eget sokn med eget menighetsråd. Kirken ble overtatt av Trondheim kommune med en samlet gjeld på kr 800 00. Berg kirkeforening er ikke lenger eier og ansvarlig for kirkens drift.

Berg kirkeforening fortsetter sitt arbeid for å styrke menighetsarbeidet i Berg, og for å være en støtte for menighetsrådet.

Kilde

  • 1. Kari S. Bøckman. Berg kirke et dugnadsprosjekt. Artikkel i Strinda- den gang da 2011

Eksterne lenker