WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bilder fra Østmarka til Strindheim

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Bilder fra Østmarka til Strindheim
Østmarka - Lade
Årbok for
Strinda historielag
2001
Sidetall 7
Forfatter Ragnhild E. Lande
Overskrift Bilder fra min skolevei fra
Østmarka til Strindheim
3 stikkord Bydel
Lade
Gamle bilder

Området fra Østmarka til Strindheim ble beskrevet av Ragnhild E. Lande i en artikkel " Bilder fra min skolevei fra Østmarka til Strindheim" i årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2001. Artikkelen er på 5 sider. Den omtaler gamle bygninger og opplevelser langs stier og veger. Artikkelen beskriver perioden 1948-1952.

Kjente steder i artikkelen er Østmarka sykehus, Djupvika,Haugen, Spannet, Sjømennenes aldershjem, Kjerringberget, Lade gård, Dalen blindeskole, Finnes Barnehjem, Rønningssletta, Dakota, Nidaros Teglverk, Lilleby Smelteverk, Dampvaskeriet A/S, Jarlheim, Ståltaugen, Gaden&Larsen, Louiselyst, Falkenborg og flere.

7 fotos er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: