WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Blåskolen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Koordinater: 63.4266° N 10.39432° Ø
Trykk på koordinatene og du får kart, flyfoto etc. for dette stedet.

Blåskolen var et barnehjem for jenter og gutter som ble opprettet 1719 som erstatning for barneavdelingen på Verkshuset som var en arbeidsanstalt for fattige kvinner, opprettet i 1639 og fungerte også som oppfostringshjem for unge jenter og også gutter under fem år da det tok inn kvinner som livnærte seg ved tigging.

Blåskolen lå på samme tomt hvor Waisenhuset står i dag. Bakgrunnen for at det ble opprettet var at mange barn hadde blitt foreldreløse etter Store nordiske krig da svenske styrker invaderte Trøndelag med Trondheim som mål og sto 17. november 1718 utenfor byen og beleiret denne. Alle flyktningene fra landdistriktene forsterket matmangelen, og i tillegg brøt det ut smittsomme sykdommer med stor dødelighet. Mens det året før hadde dødd 80 mennesker i byen, døde det nå rundt 500.

Blåskolen var et av flere tiltak som ble opprettet etter krigen for å avhjelpe nøden, initiert av byens tolv eligerte menn. Navnet hadde sin bakgrunn i at barna gikk med blå drakter med svarte oppbrett, og de svenske militære fargene skulle minne om Carl Gustaf Armfeldt og Karolinernes dødsmarsj over Tydalsfjellene i januar 1719 tilbake til Sverige.

Ved opprettelsen gikk de tolv eligerte menn, blant dem biskop Eiler Hagerup av Nidaros bispedømme, grundig igjennom hvert eneste hus i byen for å finne fram til de barna som var utsatt for den største nøden, i de trangeste og fattigste av husene. Det ble kjøpt inn en tomt rett ved domkirken til formålet, og hvor det ble reist et lite hus. Skolen tok imot de første barna i mai 1719 da 25 barn flyttet inn, 17 gutter og åtte jenter. De tolv eligerte menn var skolens styre, og oppnevnte blant hverandre en forstander. Den første var kjøpmann og kammerråd Hans Mortensen Sommer.

Skolen ble hovedsakelig finansiert av milde gaver og almisser, og egne bøsser ble båret rundt i Domkirken og Vår Frue kirke, og det ble hengt opp bøsser i bytingsalen, i vertshusene og ved byens skip i havnen. En av katedralskolens lærere, og klokker i Trondheim, Bredo Stabel (1693–1740), ga en periode elevene gratis undervisning.

Blåskolen ble i 1732 slått sammen med Barnehuset, også kalt Blådegnhuset i en felles stiftelse for understøttelse av foreldreløse barn med navn Det Trondhjemske Waisenhus. I årene 1772-1773 ble dagens bygning oppført på Blåskolens tomt.

Kilde

lokalhistoriewiki.no