WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Blussuvoll skole

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Blussuvoll skole 1965
Foto: Trondheim kommune
Blussuvoll skole 1965
Foto: Trondheim kommune
Blussuvoll skole 2007
Foto: Trondheim kommune

Blussuvoll skole er en ungdomsskole med 538 elever beliggende like ved Tyholttårnet.

Skolens historie går tilbake til 1958 da Strinda framhaldsskole ble startet i et nytt skolebygg på denne tomta. Blussuvoll skole overtok tomtegrunn fra gården Blussuvoll Østre på 1950-tallet – det antikvarisk verdifulle våningshuset står fremdeles like sør for skolen. Denne gården hadde i sin tur blitt utskilt i 1819 fra en storgård i strøket, Blusuvold gård, som bl.a hadde vært i general G. F. von Kroghs eie.

På stedet fantes det et kvartsbrudd som leverte blå og hvit kvarts til industrien, og som muligens hadde medvirket til navnet ”bluss”, eller ”bliss” - etter lyse (kvarts- ) flekker i landskapet!. En bekk i strøket ved navn Blesa kan også ha gitt sitt navn.

Skolens etablering i 1958 var nært knyttet til gjennomføringen i Strinda kommune av obligatorisk framhaldsskole for de som ikke begynte i realskolen, slik at alle hadde iallfall 8 års skolegang. I 1959 kom et 9. frivillig år. Skoletomten hadde vært brukt til skoleformål helt siden 1955 da Strinda høgre skole – dagens Strinda videregående skole – flyttet opp fra leide lokaler i Midtbyen (Dessengården). Kombinasjonen ungdomskole (framhaldsskole) og videregående skole (realskole/gymnas) rundt det samme tun ble betegnet som et pedagogisk eksperiment, og har ingen andre motstykker i Trondheim.Arkitekt for første byggetrinn var Roar Tønseth, som også hadde hadde tegnet de første bygningene til Strinda høgre.

Navnet ble etter hvert misvisende og det nye navnet, Blussuvoll skole ble vedtatt av kommunestyret i 1962.

Skolen ble senere bygd på med to nye fløyer som stod ferdig til skolestart i 1965. Skolen rommet på det meste 800 elever.

Nesten 50 år etter oppstarten ble det vedtatt å rive Blussuvoll skole. Arbeidet startet i januar 2006. Ved skolestart i 2007 stod det nye skolebygget ferdig.

Nye Blussuvoll skole er bygd for 540 elever fordelt på 8.-10. trinn. Klassebegrepet er beholdt og skolen har 6 klasser med 30 elever og 2 kontaktlærere på hvert trinn. Blussuvoll rekrutterer elever fra fire barneskoler; Eberg skole, Berg skole, Strindheim skole og Åsvang skole.

Det nye bygget inneholder store, åpne undervisningsareal, grupperom og auditorium for hvert trinn. I tillegg er det spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk. Sentralt i skolen er allrommet med amfiet og kantina. Skolen har to gymsaler som på kveldstid blir slått sammen til en idrettshall.

Avgangsklassen 1966. Foto i eie hos Kjell Ekle

Her har vi avgangsklassen fra realskolen på Blussuvoll i 1966. Foran fra venstre ser vi Åge Sivertsen, Finn Roar Høyem, Svein Ivar Lykke, Svein Ulriksen,Roger Vårum . Til venstre står klasseforstander Axel Myhre, Deretter i midten Kirsti Eide,Lillian Kvakland, Elin Hellan, Vigdis Wikdahl,Grete Johansen,Turid Pedersen,Åse Herzberg,Marit Estenstad,Grete Skagseth, Bjørg Foss, Einar Selnes, Einar Gran og ytterst Frode Eidem. Bak fra venstre Kjell Dahl,Randi Johnsen, Knut Sand, Knut Evensen, Kjell Ekle, Trond Gjervan, Hallvard Strømme, og Kjell Arne Halvorsen. Karl Hamnes ikke med på bildet.

I 1965 kom skoleavisa Bluss ut.

Se også

Kilde

  • 1. Trondheim kommune
  • 2. Klassebilde utlånt av Kjell Ekle


Eksterne lenker