WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Boligforhold under 2. verdenskrig

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Da 2. verdenskrig kom ble det stopp i boligbyggingen som før hadde ligget på 400 leiligheter årlig. Etter hvert trengte tyskerne mer leiligheter og presset nordmenn ut. Disse måtte søke husly blant slekt og venner.

Høsten 1942 kom lov om pliktig avståelse av hus til trengende. I januar 1944 hadde tyskerne tatt ca. 10% av alle privathus omkring byen (ca 100 av 1053). Rekvisisjonsnemda (senere husfordelingsnemnda) skaffet hus til 302 familier som tyskerne hadde gjort husville.

Gamlehjemmet på Persaunet og Sjømennenes aldershjem ble evakuert. I alt 63 gamle måtte flytte ut av kommunen. Ved bombingen av Nyhavna 24. juli 1943 ble også endel boliger ødelagt.

Etter krigen var det ca 900 hussøkende i Strinda. Folk bodde trangt og det var mangel på byggematerialer. Brakkene på Rosenborg ble tatt i bruk som husvære.

Kilde

  • 1. Kontorsjef Thv. Michkelsen. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker