WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 121

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kåret 1964. Foto: Jan Habberstad

Brøsetvegen 121 , gnr 51/61 , "Kåret" ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1954 av tegl fra Strinden Teglverk.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde disponent Anton Furuseth "kårbolig" til seg selv. Imidlertid ble det datteren Sissel Ratvik og Harald Ratvik som bosatte seg her med familien. I 2011 bor Sissel Ratvik her.

Brøsetvegen 121. Foto: Jan Habberstad


Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk