WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 125

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Brøsetvegen 125 , gnr 51/42 , ligger i Brøsetvegen 125Brøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1939 av 3 toms plank i 2 etasjer. Uthus oppført samme år.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Oskar Nordfjærn. Oskar Nordfjærn bodde i 1. etasje, sønnen Bjarne med familie i 2. etasje.

Bjarne Godtfred Nordfjærn (18.06.1924 - 24.08.2001) og Brit Smedberg (9.3.1923 i Trondheim -6.12.1955) fikk barna Gunnar Nordfjærn (1947-), Einar Nordfjærn (26.12.1947- 10.10.1967) og Berit Nordfjærn (1951-). Bjarne 2.gang gift med Pauline (07.06.1922 - 03.06.1985).

Gunnar Nordfjærn og familie overtok huset etter hans foreldre.

I 2011 bor Margerete og Kristoffer Solstad , Gunnar Fretheim og Britt Eva Heggheim her. I 2014 er huset fraflyttet. 2 nye boligenheter oppført på nordsiden av eksisterende hus i 2015/2016.

Brøsetvegen 125. Foto: Jan Habberstad

Vi ser Brøsetvegen 125 fra nordvest.

I 2015 er boligen i salg. 1. etasje annonsert for 3,49 mill, 2. etg. 2,79 mill kroner.

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk