WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 125-B

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Brøsetvegen 125-B , gnr 51/16 , ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1964 av tegl fra Strinden Teglverk. Et tilbygg kom ca 2005.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Asbjørn Dahlum og hans kone Erna.

I 2010 bor barnebarn til Asbjørn Dahlum, Monika Tranø her. Per Arkteg Magnussen er leieboer.

Brøsetvegen 125B. Foto: Jan Habberstad

Bak Rune Habberstad og May-Britt Habberstad ser vi den opprinnelige konstruksjonen av huset.

Brøsetvegen 125B. Foto: Jan Habberstad

Her ser vi Brøsetvegen 125B fra sørvest.

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk