WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 125 G

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Brøsetvegen 125 G sett fra Tyholtårnet

Brøsetvegen 125-G , gnr 51/70 , "Vestlund", ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1956 av tegl fra Strinden Teglverk. Et tilbygg mot vest ble ferdig i 1973. Husets loftetasje er innredet som boligareal ca 2007.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Lars Habberstad med familie i 2.etasje.

I 1. etasje bodde Aslaug Selnes og samboer drosjesjåfør Nilsen. Sønnen Kolbjørn Selnes og hans kone flyttet senere til Brøsetvegen 103 . Los Tormod Hansen, (bror av fru Hjørdis Habberstad) og hans kone Gerd Salbuvik Hansen, bodde i 1. etasje. Senere bodde Odd Habberstad og fru Marta Hagseth Habberstad med datteren May-Britt og Rune her i 1. etasje.

I 2010 bor Andreas Hegg, Ørjan Ugedal og Julie Eck-Olsen her.

Brøsetvegen 125G. Foto: Jan Habberstad

Brøsetvegen 125 G ligger der Lillevegen gjør en 90 graders sving inne på Brøsetflata.

Brøsetvegen 125G. Foto: Jan Habberstad

Bilde av "Vestlund" ca 1960. Bildet er tatt fra sørvest før tilbygget kom. I loftsrommet bodde student Jan Habberstad, kalt "professoren" av nære slektninger.


Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk