WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 125 H

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Brøsetvegen 125-H , gnr 51/34 , "Dragstad", ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1936 av 3 toms plank i 2 etasjer. Uthus oppført samme år.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Oskar Hestdal med familie i 1. etasje.

I 2. etasje bodde skredder ved Reitgjerdet asyl Leif Fånes (26.2.1906 - 22.8.1985), kona Klara Gunhilde Henriksen(7.7.1902- 1.5.1961). Barn: Ingrid Louise Fånes (5.3.1928-), Kåre Fånes (24.5.1929-), tvillingene Ruth Fånes og Åse Fånes (25.12.1932-).

Senere overtok sønnene Torbjørn Hestdal og hans familie 2. etasje, og Karl Johan Hestdal og familie 1. etasje. Huset ble påbygd mot vest, og denne parten fikk vegadkomst fra Ole Hogstads vei.

Huset ble ytterligere ombygget mot øst ca 2005.

I 2011 bor Bjarte Kvarme, Ingrid Hagerup, Jørgen Moksnes og NN her.

Brøsetvegen 125 H. Foto: Jan Habberstad

Vi ser Brøsetvegen 125 H fra nord-øst.

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk