WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Brøsetvegen 127

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Brøsetvegen 127 i 2016

Brøsetvegen 127 , gnr 51/19 ,"Stensheim", ligger i BrøsetvegenBrøsetflata i Strinda. Hovedbygningen ble oppført i 1921 av tømmer og bindingsverk i 2 etasjer. Ombygd i 1948.

Det var Strinden Teglverk som i 1921 kjøpte inn et område kalt Kolonien på Brøsetflata fra Brøset gård. Her bygde og bodde teglverksarbeider Peder Sten (1886-). Han var gift med Sofie Oline (1888-). Barn: Ingrid Johanne (1915-).

I 1939 overtok Edvard Bjørneboe og Olga Bjørnebo huset.

Bjørneboes datter Birgit Skagseth (1928-) og Bjørn Skagseth (1926-2011) overtok huset. De fikk barna Grete (1949-) gift Sjøli, Jarle (30.11.1952-04.07.2004) og Marit (1965-) gift Forr.

Eiendommen ble solgt i 2013 og bygningen ble totalrenovert. I 2015 -2016 pågikk bygging av ny bolig mot Brøsetvegen. Det skal også fortettes ytterligere? med ny bolig på samme tomt mot vest.

Brøsetvegen 127. Foto: Jan Habberstad

Brøsetvegen 127 sett fra vest før ombyggingen i 2014. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Sør-Trøndelag. Bind 2 østre del.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk