WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Brannmannsdagen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fra Brannmannsdagen 1955.
Foto: digitalt museum.no
Fra Brannmannsdagen 1958.
Foto: digitalt museum.no
Brannmannsdagen i Trondheim ble første gang arrangert på Stadion våren 1953. Alt fra starten var dette et populært arrangement som trakk mye folk, og ga pene inntekter til Trondheim brannvesens idrettslag, som hadde tatt initiativet og sto for planlegging og gjennomføring.

Brannsjef Kai Nielsen støttet tiltaket fullt ut og holdt selv åpningstale under arrangementet, noe som gjentok seg årvisst framover.

Det andre året møtte så mange som 4000 opp på Stadion og fikk bl.a. se artige innslag med Trangvik Brandvæsen, som var en vesentlig del av underholdningen allerede det første året. Korpset kjørte i en utrangert rødmalt T-Ford fra tidlig 20-tall, og mannskapets ferdigheter sto i stil med den skrøpelige brannbilen. Kontroll på slanger og vannstråler var det så som så med, slik at det var en dyvåt gjeng som til slutt bega seg fra «brannstedet» til publikums store jubel.

Et annet innslag som slo an var tautrekking mellom gamle og unge brannfolk. Midt mellom lagene var det plassert et stort kar med såpevann, der det svakeste laget til slutt havnet med et plask, til stor begeistring på tribunene.

Programmer, som ble fyldig presentert i en 16-siders trykksak, solgt for 25 øre blant publikum, besto ellers av slukking av brann i en kvisthaug med en håndsprøyte fra 1800-tallet, og en visning av moderne utstyr og brannteknisk effektivitet etter at det var satt fyr på ei brakke ute på banen. Hopping i brannseil ble dessuten demonstrert fra en stigebil, og Lilleby Skolemusikkorps ga sin honnør til brannvesenet med å spille «Sønner av Norge» i rekordtempo.

Brannmannsdagen var ikke bare tull og moro, men var en fin anledning for brannvesenet til å vise moderne utstyr og brannslokkingsteknikker. Dagen ble derfor et årvisst innslag i flere år framover, som regel holdt andre uke i juni.

I 1960 kom en stor del av brannvesenets folk direkte fra en brann på havna og fikk av den grunn ekstra varm mottakelse fra publikum, som det året telte hele 7000, selv om arrangementet som vanlig var lagt til en hverdagskveld. Publikum hadde ekstra grunn til å applaudere dette året, ettersom brannvesenet nettopp hadde avverget en større ulykke. Tre store tanker med asfalt hadde stått i fare for å bli antent på kai 17, kloss inntil Rambechs papirfabrikk.

Brannfolket ble i disse årene såpass scenevant at de kunne stille opp til forskjellige løyer ellers i året, f.eks. på et 17. mai-arrangement på Buranbanen eller når studentene holdt sine show, også det på Stadion. Deltakelsen besto da bl.a. i tautrekking mellom brann- og politimannskap, begge lag i sine arbeidsantrekk, dvs. fullt utrykningsutstyr for brannmannskapets vedkommende.

Brannmannsdagen ble en tradisjon, som først ble avviklet i 1966. Siden stilte brannvesenet av og til opp på forskjellige arrangementer for å demonstrere slokkingsteknikk.


Kilde

  • Trondheim brenner. Anders Kirkhusmo og Per R. Christiansen 2013