WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Brannvesenet i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda brannvesen 1934
Foto: Trondheim brenner. Anders Kirkhusmo og Per R. Christiansen 2013
Strinda brannkommune ble opprettet i 1931. En lov fra 1893 hadde pålagt at hver kommune skulle opprette et skogbrannvern med brannsjef og egnede mannskaper. Først i 1920 oppnevnte Strinda skogbrannsjef og organiserte skogbrannvern. Første skogbrannsjef var Sverre S Klingenberg.

Ved vanlig brann var det truffet en avtale mellom Norges Brannkasse og Trondheim brannvesen om utrykning til Strinda. Kommuneingeniørenes landsforbund hadde lenge arbeidet med interkommunalt brannvern. I 1927 fikk Strinda kommune skriv fra Trondheim kommune med krav på 30.000 kroner hvert år for utrykning til Strinda. Tidligere hadde assuranseselskapene betalt utrykningen når lensmannen rekvirerte utrykning.Etter et en komité hadde utredet saken, tok ordfører Jonas Kaarbø opp forhandlinger med ordfører og rådmann i Trondheim, og resultatet ble kroner 10.000 pr. år.

I 1931 ble det gjennomført endel tiltak i samarbeid med Norgs Brannkasse. Brannloven av 15. august 1908 ble gjort gjeldende for hele Strinda. Det ble innført årlig branntilsyn av piper og ilsteder. Tvungen feiing ble innført. Mindre slangestasjoner på Ranheim, Selsbakk og Løseth ble bygget.

Det ble valgt brannstyre:P.C.Stokstad, Tellesbø, John Skårvold. Representanskap for brannvesenet: Jonas Kaarbø,Ole Hågensli, John Skaarvold, P. Stokstad og Johan Rian. 24. juni 1932 ble herredsingeniøren tilsatt som brannsjef, og med avdelingsingeniøren i Strinda som stedfortredende brannsjef.


Kilde

  • 1. John Skaarvold. Strinda bygdebok 3. bind.

Interne lenker