WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bratsberg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Bratsberg (av fjellnavnet Brattrin, 'det bratte', sammensatt med berg), gnr. 119, Bratsberg, ved Bratsbergvegen mellom Randli og Kvål. Det var tidligere mange gravhauger på gårdsvaldet. Gården tilhørte i middelalderen Trondhjems Hospital. Bratsberg ble solgt til bondeselveie 1831, og snart delt i flere bruk. Bratsberg kirke lå tidligere på gården, som fra 1723 også var gjestgiveri og skysstasjon.

Bratsberg vestre

Gnr. 119/1, ble 1831 solgt til Haldo Sivertsen, sønn av den tidligere leilendingen. 1893 kjøpte Elling S. Fond gården, som siden har tilhørt hans etterslekt.

Bratsberg østre

Ggnr. 119/2, fradelt Bratsberg vestre 1866 og overdratt til Ole H. Bratsberg. 1896 ble gården solgt til Johan M. Bolset, hvis etterslekt senere har eid den.

Bratsberg

Gnr. 119/4, utgjorde 1832 halvparten av den opprinnelige gården, som da ble solgt til Anders Jonsen, sønn av den tidligrere leilendingen. 1835 ble gården solgt til Anders og Ole Kvål, som året etter delte gården, hvorved Anders Kvål overtok dette bruket. Gården ble 1893 solgt til Elling S. Viken, som slo den sammen med gnr. 119/5.

Bratsberg øvre

Gnr. 119/5, ble 1836 overtatt av Ole P. Kvål. Gården ble 1893 solgt til Elling S. Viken og slått sammen med gnr. 119/4. 1907 ble gården overtatt av Peter S. Bratsberg, hvis etterslekt fremdeles eier den.

Se også

Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996