WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Bratsberg Missionsforening

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Bratsberg Missionsforening
ca. 1925
Bratsbergs Missionsforening ble første gang stiftet under et møte på Gården Kvål i Bratsberg i januar 1851 med cand.theol. Paul Peter Widerøe som

formann de første årene.

Andre styremedlemmer ble trolig ikke valgt utenom kassereren P. A. Forseth, som hadde ansvar for regnskapsboka. Protokoll med møtereferater ble derimot ikke ført før i 1875.

På møtet tegnet det seg 25 skrevne medlemmer som det første året holdt 10 møter på forskjellige gårder: Kvål, Væresaunet. Brurok, Eklesbakken, Digre, Bratsberg, Sætran, Randlien og Engelsås. Foreningen dekket det geografisk området fra Øvre Gjervan til Bjørken og fra Siim til Bøstad i Klæbu.

En innsamlingsbøsse var blitt anskaffet fra "Blækslager" Olesen i Trondheim for bruk til innkomne bidrag. Summen av bidragene dette stiftelsesåret beløp seg til 2 speciedaler, 3 ort og 20 skilling. Av dette tok man etter vedtak noen skillinger til side, slik at man kunne tinge en årgang av Norsk Missionstidende.

”En ny Missionsforening blev oprettet i Bratsberg hos Anders Digre den 10de Januar 1875, hvorved Valg paa Bestyreise blev foretaget”, kan vi lese i protokollen som nå for første gang ble tatt i bruk. Her presenteres også en liste med navn på 56 medlemmer, 30 menn og 26 kvinner. Det går også fram at den nyetablerte foreningen hadde valgt Olaus Bjørnsen Brurok (46) til formann, nestformann ble emissær Ole Kallem mens Simon Espaas skulle fungere som kasserer.

Fra 1877 fungerte lærer og klokker Røstad som formann i Bratsberg Missionsforening, og i de 35 følgende år var han foreningens klare lederskikkelse. I hans periode var oppslutningen jevnt god med en gjennomsnittlig møtefrekvens på 10 møter i året. De foregikk på et 20-talls gårder rundt om i sognet. Bratsbergs første fastskole, Eklesbakken skole, ble også et yndet møtested med over 30 misjonssamlinger i perioden 1875-1900.

Den nye lederen for Bratsberg Misjonsforening ble gårdbruker på Brurokkleven, Ole O. Dahlen (1860-1942). Han fungerte som formann i hele 28 år, fra 1913 til 1941.

Nestformann var Lauritz Movold (1866 - 1955).

I 1943 ble Olaf Dahlen fra gården Randli ny formann, mens Lauritz Movold fortsatte som nestformann.

Det siste møtet i foreningen ble holdt 26. august 1999 hos formannen Severine Engelsåstrø, de var da 4 medlemmer.


Kilde