WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Breidablikk skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Breidablikk gamle skole

Breidablikk skole åpnet 1922, samme år som skolekretsen ble opprettet. Den ble da skole for Torgårdsletta,

et bygdelag i gamle Tiller kommune. Før denne tid – mellom 1890 og 1922 - hadde barna i dette bygdelaget gått på Tillermoen skole (nær g.nr. 61/3), som ble nedlagt i 1922.

Skolebygningen ble flyttet til Flotten (g.nr. 63/27), hvor det også ble tilbygd en lærerbolig. Der gikk barna i Tillergrenda fra 1922 til 1939 da Breidablikk ble sentralskole. I perioden 1922-39 var det altså tre kretser i Tiller: Sjetne krets med legatets skole (firedelt), Heimdal-Torgård krets med skole på Breidablikk (femdelt), og Tiller krets med Flotten skole (todelt).

Fra 1960-tallet har Breidablikk hatt både barne- og ungdomsskole, adskilt av idrettsplassen. Men ungdomsskolen begynte med leide lokaler i barneskolen og samfunnshuset i 1964, og fikk egne bygninger først 1966.

Breidablikk nye skole

Den eldste skolebygningen (som nå har vært brukt av den kommunale Dagskolen), er en storslått toetasjes trebygning fra 1922, med en effektfull beliggenhet på brinken over idrettsplassen. Bygningen har vært igjennom flere om- og tilbygginger, bl.a ble det i 1948 innredet gymsal og sløydsal på loftet. Likevel vurderes den som et betydelig kulturminne fra den gamle ”stasjonsbyen” Heimdal.

Neste trinn var den husrekken som ligger like øst for den eldste delen; den ble bygd 1956 (nordre del) og tilbygd 1963. Den har også senere blitt ombygd. Like øst for denne kom i omkring 1967 en 4-roms skolepaviljong, bygd av Moelven brug, som til å begynne med skulle brukes av ungdomsskolen. Disse har senere blitt brukt til barnehageformål.

Heimdal samfunnshus (Vestre Rosten 4) ble bygd i 1962 med svømmehall, kino idrettssal og en del undervisningslokaler for skolen. Anleggets arkitekt, Bjarne Borgersen kom senere å fungere som noe av en ”husarkitekt” for Breidablikk. I 1966 ble det bygd en énetasjes bygning med sokkel for ungdomsskolen på vestsiden av idrettsplassen, og denne ble i 1988 forbundet med ”oktogonet”, et åttekantet tilbygg. Samme år ble barneskolen og ungdomsskolen slått sammen.

Breidablikk skole - kart

Se også


Kilde

  • 1. Byantikvaren om skolene i Trondheim

Eksterne lenker